Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Energi af Mind Map: Energi

1. Biologi

1.1. Fotosyntese

1.1.1. Giver energi til planter

1.1.2. Fotosyntesen foregår i grønkornene - C6 H12 =6 + O2

1.2. Respiration

1.2.1. Det der giver os en nye energi, os mennesker

1.2.2. Mitokondrie = cellens energi kraftværk

1.2.3. Energi ved respiration

1.2.3.1. O2 + C6 H12 O6 --> CO2 + H2O

1.3. Respirationsprocessen

1.3.1. C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H20 + sol

1.3.2. Mennsker optager sukkerstof gennem fotosyntesen

1.3.3. Mennesker frigiver luft of vand gennem respirationsprocessen

1.3.4. Planter optager det som energi

1.4. Dyrceller

1.4.1. Cellemembran

1.4.2. Beskytter cellen

1.4.2.1. Bestemmer også hvad der må komme ind og ud af cellen

1.4.3. Cellekernen

1.4.3.1. Indeholder DNA

1.4.3.1.1. DNA er cellens "opskrift" på alt

1.4.4. Ribason

1.4.4.1. Det er cellen protein fabrik

1.4.5. Golgiapparat

1.4.5.1. Cellens opbevaringsplads

1.5. Plantecelle

1.5.1. Cellevæg

1.5.1.1. beskytter plnatecellen

1.5.1.2. Afstiver cellen og gør den stærk

1.5.2. Vakuole

1.5.2.1. Indeholder væske --> Vand

1.5.3. Cellemembran

1.5.4. Grønkorn - Som indeholder fotosyntesen

2. Fysik/kemi

2.1. energiformer

2.1.1. Kemisk energi - mad

2.1.1.1. Strålings energi - solen

2.1.1.2. Potentiel energi - tilstående

2.1.1.3. Termisk - Varme energi

2.1.2. Kerne energi - Et atomkraftværk

2.1.2.1. Kinetisk energi - Bevægelseenergi

2.2. Vedvarene

2.2.1. Olie, kul,vinden, vand, geotermisk

2.2.2. Biobrændsel

2.2.3. Fosile brændsler

2.2.3.1. Olie, gas og benzin

2.2.3.1.1. Olie - CnH2n+2;

2.2.3.1.2. Benzin - C7 H16 og C8 H18

2.3. Jorden lune tæppe

2.3.1. drivhusgasser - vanddamp co2 og metan

2.4. Paraelle forbindelser - Pæren lyser oftes mere i de paraelle forbindelser for der kommer mere energi til pæren

2.4.1. Serie forbindelser

3. Geografi

3.1. Olie og naturgasser

3.1.1. 150 mio. år siden var subtropisk klima i det danske område

3.1.1.1. Nordsøen i de danske felter har produceret olie og gas siden 1975

3.2. Fra vugge til vugge

3.2.1. Vugge til grav

3.3. Dannelse af olie og natur

3.3.1. 1. Store mængder af døde dyre og planteplankton synker til bunds i havet og lægger sig som slam på bunden

3.3.1.1. 2. Sand og ler føres med floderne ud på havbunden og aflejres ovenpå slammet. Trykket og varmen stiger, og der dannes olie og naturgasser

3.3.2. 3. Olie og naturgasser siver op mod overfladen gennem små porer i bjergarterne ovenover

3.3.3. 4. Olie og gas stoppes af en tæt bjergart fx. skifer og ler. Olien og gassen er herved fanget i en oliefælde

3.4. Fossile brændsler er en belastning for miljøet

3.4.1. Mange mængder carbon frigives til atmosfæren --> CO2 forøger drivhusfekten som medføre global opvarmning

3.5. Råstoffernes gennemløbs proces: 1. Udvidning 2. Oparbejdning 3. Transport 4.Forbrug 5. Transport 6. Affald 7. Genbrug 8. Deponi