ICT en media integratie

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ICT en media integratie af Mind Map: ICT en media integratie

1. Meerwaarde

1.1. Ervaringen

1.1.1. Leerlingen kiezen

1.1.1.1. Waar

1.1.1.2. Wanneer

1.1.1.3. Tempo

1.1.2. Leerlingen krijgen

1.1.2.1. Uitdaging

1.1.2.2. Persoonlijk advies

1.1.2.3. Betere resultaten

1.2. Wetenschap

1.2.1. Effect gelijk

1.2.2. Leerresultaten verhogen

1.2.3. Voor leerlingen

1.2.3.1. Meer plezier

1.2.3.2. Vergroot zelfvertrouwen

1.2.3.3. Meer vrijheid

1.2.3.4. Meer communicatiemogelijkheden

1.2.3.5. Lage publicatiekosten

1.2.3.6. Onbegrensde informatieverzameling

1.2.3.7. Leuker onderwijs

1.2.3.8. Mediawijs worden

1.2.4. Voor leerkrachten

1.2.4.1. Meer complexe instrumenten

1.2.4.2. Allerhande toepassingen

1.2.4.3. Leuker onderwijs

1.2.4.4. Motivatie verhogen

1.2.4.5. Creativiteit stimuleren

2. Mogelijkheden

2.1. Cursussen

2.1.1. MOOCS

2.1.2. Snappet

2.2. Adaptief leren

2.2.1. Leren op maat

2.2.2. Quiz

2.3. virtuele assistent

2.3.1. TiO

2.3.2. Siri

2.4. Personal learning environment

2.4.1. Talentontwikkeling

2.4.2. aanpassingen

2.4.2.1. Beperkingen

2.5. Flipping the classroom

2.5.1. online instructie

2.5.1.1. huiswerk

2.5.1.1.1. verwerking onder begeleiding

2.6. Cloud computing

2.6.1. Samenwerking stimuleren

3. Voorwaarden

3.1. 4 aspecten

3.1.1. visie

3.1.1.1. kwaliteit onderwijs

3.1.1.2. welke doelen realiseren?

3.1.1.3. ambities

3.1.1.4. rolverdeling

3.1.1.5. randvoorwaarden

3.1.2. deskundigheid

3.1.2.1. competenties van alle medewerkers

3.1.2.2. professioneel

3.1.2.3. didactisch

3.1.3. digitaal leermateriaal

3.1.3.1. digibordsoftware

3.1.3.2. educatieve software

3.1.3.3. apps

3.1.3.4. elektronische leeromgeving

3.1.3.5. leerlingvolgsysteem

3.1.4. ICT-infrastructuur

3.1.4.1. digiborden

3.1.4.2. computers

3.1.4.3. laptops

3.1.4.4. tablets

3.1.4.5. stemkastjes

3.1.4.6. camera's

3.1.4.7. wifi

3.2. Aspecten voldoende doordacht en in juiste volgorde!

4. Aandachtspunten tijdens de les

4.1. duidelijke afspraken

4.2. alle leerlingen actief

4.3. doelgericht en leergebied overschrijdend (

4.4. Toetsen

4.4.1. Begin op tijd

4.4.2. Goed internet

4.4.3. Niet te veel informatie

4.4.4. Spieken

4.4.4.1. Mogelijkheid info opzoeken vermijden

4.4.4.2. Gebruik rekenmachine

4.4.5. Juiste accessoires

4.5. Actieve lessen maken

4.6. Aandacht voor opbouw les

4.7. instructiemomenten bundelen en kort houden

4.8. aandacht van leerlingen hebben

4.9. Op voorhand alles testen

4.10. ICT-sterke een ICT-zwakke leerling laten helpen

4.11. mogelijke gevaren en problemen goed duiden en bespreken

4.12. Sta open om zelf nog bij te leren

4.13. Zet alles op voorhand klaar

4.14. focus op leerlingen, niet op ICT

5. Aandachtspunten bij de voorbereiding

5.1. Budget

5.2. Communicatie

5.3. Kennisdeling

5.4. ICT-geletterdheid

5.5. Hervorming

5.5.1. Toevoegen alleen is niet voldoende

5.5.2. Aanpassing curriculum

5.5.2.1. onderwijsveld verbreden

5.6. Docentrollen aanpassen

5.6.1. Sturen, helpen en ondersteunen

5.7. Toekomstgericht onderwijs