Energi og energiomsætning

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Energi og energiomsætning af Mind Map: Energi og energiomsætning

1. Energi fra solen

2. energiformer

2.1. Termisk energi

2.1.1. Varme energi

2.2. Kemisk energi

2.2.1. Mad

2.3. Kinetisk energi

2.3.1. Bevægelseenergi

2.3.2. Ekin - 0,5 * n * v i anden

2.4. Strålings energi

2.4.1. Solen

2.5. Potentiel energi

2.5.1. Tilstående

2.5.2. Epot - M*g*h

2.6. Kerne energi

2.6.1. Et atomkraftværk

2.7. elektrisk energi

2.7.1. Strøm

3. Måles i joule

4. Energi kvalitet

4.1. Høj kvalitet --> mekanisk energi og elektrisk

4.2. Lav kvalitet --> Termisk energi ved lav tempratur

5. Energi kilder

5.1. Vedvarende

5.1.1. Sol

5.1.2. kul

5.1.3. Vinden

5.1.4. Vand

5.1.5. geotermisk energi

5.1.6. Biobrændsel

5.2. Foresile

5.2.1. Olie

5.2.1.1. Benzin

5.2.2. Gas

6. Energiomsætning

6.1. Når en energiform med høj energikvaliet omsættes til en energiform med lavere kvalitet så går der mindst energi til spilde

7. Energi kan flyttes eller omdannes fra en energiform til en anden energiform

8. Kredsløb af pære

8.1. parallelforbindelse

8.2. Serieforbindelser

8.3. Pæren lyser oftes stærkere i en parallel pærer fordi der kommer mere energi til den end til serieforbindelserne. Og elektronerne kan derfor kommer hurtigere rundt

9. Lukket og åbent kredsløb

10. Tordenvejr

10.1. Skyerne er mere end 10 km højre og består af vand

10.2. Nederst i skyen findes vanddråber og øverst iskrystaller. Der kan også være hagl.

10.3. I en tordensky er der luftstrømme af varm luft opad og kold luft nedad.

11. Lyn

11.1. Elektronerne i den nederste del af skyen tiltrækkes af den positivt ladede jord

11.2. Lynet er kun få cm tykt og bliver derfor meget varmt. Temperaturen i lynet kan blive helt op til 30.000 grader

11.3. Lyn dannes på grund af tiltrækning mellem den negativt ladede nederste del af skyen og den positivt ladede jordoverflade.