Fysioterapi, stress og beskæftigelse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fysioterapi, stress og beskæftigelse af Mind Map: Fysioterapi, stress og beskæftigelse

1. ETIK

1.1. Inforbrev

1.2. Samtykkeerklæring

1.3. Møde info.

1.3.1. Spørgerunde

1.4. Give dem tid til at tænke sig om

1.5. LOVGIVNING

1.5.1. Helsinki deklaration

1.5.1.1. husk §

1.6. Personfølsomdata

1.6.1. Dataloven

1.6.2. Datatilsynet

1.7. Videnskabsetisk komité

2. Husk at det skal være systematisk! Skriv ned hvordan du gjorde

3. Målgruppe

3.1. Beskæftigede ramte af stress I slutning af forløbet eller ved at blive afsluttet

3.2. Begge køn, alle alder, sygemeldt pga stress

3.3. Køge kommune en mulig samarbejdspartner (RIE)

3.4. Hvor mange?

3.5. Interview

3.5.1. Enkelt

3.5.2. Gruppe

4. Baggrund

4.1. Søg viden

4.1.1. Forskning Lovgivning Politik

4.1.2. Start med kaskade søgning for at finde søge ord

4.1.3. Pub med er IKKE den første valg søg derfor i Cinahl, psyk info osv.

4.1.4. Sekundær kilder (med fokus på epidemiologi)

4.1.4.1. Danmark statistik

4.1.4.2. Statens Institut for folkesundhed

4.1.4.3. Sundhedsstyrelsen

4.1.4.4. Psykiatri Fonden

4.2. Tilbud blandt kommunerne

4.2.1. Hvilke tilbud findes der for stressramte bland de forskellige kommuner? Er der forskelle? Hvilke?

4.2.1.1. Hvor længe? Kan alle får det tilbudt?

4.2.1.1.1. Hvornår ses man som rask/færdigbehandlet?

4.2.1.1.2. ER der både samtale og fysiske interventioner?

4.2.1.1.3. Hvad virker bedst?

4.3. Hvad fysioterapi kan ift. stress?

4.3.1. Fysiologi

4.3.1.1. Sympaticus/parasimpaticus

4.3.1.2. Oxitocin/Cortisol

4.3.2. Psykologi

4.3.2.1. Mindfulness

4.3.2.2. Kropsforbindelse

5. Perspektivering

5.1. Fysioterapeuter betragtes ikke som den faggruppe der kan hjælpe stressramte Kan fysioterapeuterne ansættes på arbejdspladsen så de kan forebygge stress?

5.2. IDEÉR TIL PERSPEKTIVERING SKRIVES LØBENDE!

5.3. Besparelser

5.3.1. Sundhedssektor

5.3.2. Kommuner

5.4. Oplever fysioterapeuter at det hjælper?

6. Dokumentation af materialet (samling af empiri)

6.1. Log bog (i docs, husk at spørge om vi må)

6.2. Video?

6.3. Stemme optagelse

6.4. Spørgeskema

7. Problemformulering

7.1. Hvilke dele af forløbet i ”spor 2” tilbud i Køge kommune oplevede stress ramte borgere som den mest givende for deres livskvalitet? / mest effektive for deres rejse tilbage til jobbet?

7.1.1. Hvordan oplevede borger forløbet?

8. Arbejdsspørgsmål

8.1. Hvordan fysioterapeuterne i Køge kommune arbejder med stressramte?

8.1.1. Hvad er grudnlaget?