Blended Learning Module

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Blended Learning Module af Mind Map: Blended Learning Module

1. Ontwikkelingsanamnese

1.1. Auditief

1.2. Beeld

1.2.1. Een opname van een ontwikkelingsanamnese-gesprek bekijken en daar uit de chronologische volgorde in de ontwikkeling van het kind halen en (objectief) opschrijven).

1.3. Tekst

1.3.1. Op basis van een onderzoeksvraag leren welke vragen je zou moeten stellen en daar verslag van maken direct na het gesprek.

1.3.2. Onvoldoende ontwikkelingsanm. verslag laten lezen en laten herschrijven o.b.v. richtlijnen

1.3.3. Goede voorbereiding en monitoring is nodig: vragen bedenken en anamnesegesprek in chronologische volgrode van ontwikkeling (clustering) laten voorbereiden.

2. Observatieverslag

2.1. Auditief

2.2. Beeld

2.2.1. Observatie van thuissituatie of schoolsituatie (in klas/schoolplein): objectief bescrhijven. Idee: filmpjes van documentaires zoals het leven van 4-jarigen, veel groepsmomenten en ook leuk omdat het een jonge doelgroep is.

2.2.2. Filmpje van een testafname bekijken en objectief verslag van doen.

2.2.3. Eigen (tweede) testafname: schrijven observatieverslag. Ook observanten leren een objectief observatieverslag van hele testafname te schrijven.

2.3. Tekst

2.3.1. Observatie verslag met veel interpretaties laten beoordelen: waar zitten de interpretaties en waar de observaties? Laten herschrijven.

3. Intakeverslagen

3.1. Auditief

3.2. Beeld

3.2.1. Informatie uit een mondeling intakegesprek (op video) samenvatten en clusteren

3.2.2. Onderscheiden hoofd- en bijzaken n.a.v. intakegesprek. Clustering van onderwerpen vaststellen.

3.3. Tekst

3.3.1. Onvoldoende intakeverslag laten lezen en laten herschrijven o.b.v. richtlijnen

3.3.2. Vooraf vragen voorbereiden op basis van dossierinformatie

3.3.3. Reflectie: welke vragen bereid je voor en heb je achteraf voldoende informatie gekregen o.b.v. deze vragen? Wat kun je bespreken in een gesprek van een uur?

4. BAPD-verslag

4.1. Auditief

4.2. Beeld

4.2.1. Testafname die student doet in testpracticum mee laten nemen in eindverslag.

4.3. Tekst

4.3.1. Goed BAPD-verslag: wat is hier nou goed aan?

4.3.2. Onvoldoende verslag laten beoordelen door de studenten o.b.v. richtlijnen BAPD of door student zelf opgestelde richtlijnen en dan laten verbeteren

5. Tekst

5.1. Per onderdeel verschillende verslagen aanbieden: wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Beoordeel en geef aan waarom je de een beter vindt dan de ander?

5.2. Richtlijnen voor diverse verslagen? Momenteel zijn er al richtlijnen voor het BAPD-verslag. De richtlijnen dienen gekoppeld te worden aan een soort rubrics voor de studenten zodat zij nog meer inzicht krijgen in welke informatie belangrijk is per onderdeel.

5.3. nnn

6. Voorlopige ideëen met verschillende materiaal typen

7. Beeld

7.1. Bij testafnamen een eigen opname maken. Wellicht in tweetallen; beide opnamen objectief laten beoordelen voor een observatieverslag en vervolgens deze van elkaar peer reviewen. Wat zie je? Zien ze hetzelfde? Zien ze andere dingen? Zitten er valkuilen / interpretaties in de tekst? Objectief zou betekenen dat de verslagen redelijk overeen komen. Wat zie je? Wat hoor je?

8. Drie hoorcolleges

8.1. Wie gaan deze geven? Wat zijn de doelen van de hoorcolleges? Wordt hier bijvoorbeeld peer review gedaan? En hoe kunnen we de BL module zo veel mogelijk hierop laten aansluiten?

9. BAPD-verslag Adaptief