stofkredsløb

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
stofkredsløb af Mind Map: stofkredsløb

1. stofkredsløbets cyklus

1.1. samme proces om og om igen

2. vandeskredsløb - stofkredsløb

2.1. Vandet cirkulere

2.2. Gas, fast og flydende

2.2.1. 3 tilstandsformer

2.3. Molekyler

2.3.1. Gas

2.3.1.1. bevæger sig frit rundt om mellem hinananden

2.3.2. Fast

2.3.2.1. ligger tæt sammen og har faste pladser

2.3.3. Flydende

2.3.3.1. Bevæger sig rundt mellem hinanden

3. carbon kredsløbet

3.1. Kulstofkredsløbet

3.1.1. Nitrogen - N

3.2. Vandeskredsløb

3.2.1. H2O cirkulerer

3.3. fotosyntesen

3.3.1. Planter

3.3.2. CO2 + H2O + sollys --> C6H12O6 + O2

3.4. Respiration

3.4.1. C6H1206 + O2 --> CO2 + H2O + energi

3.4.2. ilt + glukose --> kuldioxid + vand + energi

3.5. Drivhusefekten

3.5.1. Påvirkning af klimaet

3.5.2. Øge mængden af CO2

3.6. Fossile brændstoffer

3.6.1. Carbon, der har været under højt trykt og høj varme, i lang tid

3.7. Forbrænding : det vi brænder + ilt --> co2 + H2O

3.8. kIlder der udleder CO2

3.8.1. Nedbryder

4. Molekyler

5. Kvælstofkredsløb

6. Perodiske system ( C - Carbon