Mellemtrin

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mellemtrin af Mind Map: Mellemtrin

1. Generelle færdigheder

1.1. 4. klasse

1.1.1. opbygning af skolens netværk

1.1.2. etik på nettet

1.1.3. Vurdering af om internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

1.1.4. Bruge storskærm / projektor til fremstilling

1.1.5. Bruge digital portfolie

1.1.6. Arbejde med portfolie

1.2. 5. klasse

1.2.1. Grundprincipper for god layout

1.2.2. Etb og orden (bilag hos IT-vejlederen)

1.2.3. Arbejdsvaner med hensyn til tastatur/mus (genvejstaster)

1.2.4. Vurdering af om internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

1.2.5. Etik på nettet

1.2.6. Begyndende forståelse for forskellige filtyper og - formater

1.2.7. Windowsgenveje

1.2.8. oprette og flytte filer til biblioteker("træk og slip" flytte windows skærmbilleder)

1.2.9. Vide, at alle handlinger på Nettet kan kontroleres.

1.2.10. Bruge og vurdere egne produkter i en portfolie

1.2.11. der arbejdes med digital logbog

1.3. 6. klasse

1.3.1. Flytte mapper og filer rundt på netværket

1.3.2. Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

1.3.3. Grundprincipper for god layout

1.3.4. Etb og orden (bilag)

1.3.5. Etik på netten

1.3.6. Kende licensbestemmelser, herunder begreberne shareware, freeware osv.

1.3.7. Kunne vurdere risiko ved brug af andres filer

1.3.8. kende betydningen af korrekt arbejdstilling

1.3.9. kunne tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbod og portfolie

2. Tekstbehandling

2.1. 4. klasse

2.1.1. Layout: valg af skrifttype- og størrelse, overskrifter

2.1.2. Grundprincipper for god layout

2.1.3. Etb og orden (bilag)

2.1.4. Brug af fed, kursiv og understreget

2.1.5. Indsætte clipart og billede i en tekst - herunder ombrydning af tekst og billedstørrelse

2.1.6. Kursus i skrivning: programmet 10-finger

2.2. 5. klasse

2.2.1. Layout: ændre margenstørrelse og sideopsætning.

2.2.2. Brug af orddeling og stavekontrol

2.2.3. Justering af afsnit: Venstre, centrer og højre

2.3. 6. klasse

2.3.1. Selvstændigt arbejde med tekster i et tekstprogram, herunder redigering og printning

2.3.2. Formatering af tekst, sideopsætning, klipning og kopiering af tekst. Forskellige typer af tekstfiler

2.3.3. Anvende rammer. Arbejde med flere spalter (avis)

2.3.4. Anvende fodnoter, f.eks. ved arbejde med respons

3. Billedbehandling

3.1. 4. klasse

3.1.1. Selvstændigt arbejde í f.eks Fresko

3.1.2. indføring i større billedbehandlingsprogram, f. eks. photofiltre: Zoom, rotation/ beskæring af billeder

3.1.3. billedstørrelse (cm)

3.1.4. Fornemmelse af antal pixels i et billede i forhold til konkret brug

3.1.5. skanning af billeder

3.1.6. introduktion af de vigtigste filformater, f. eks. jpg og gif.

3.1.7. bruge digitalt kamera. Lære at overføre billeder fra kamera til computer

3.2. 5. klasse

3.2.1. Fortrolighed med et billedbehandlingsprogram som arbejdsredskab

3.2.2. ændre størrelse, lys og kontrast

3.2.3. ændre filformat

3.2.4. bruge digitalt kamera

3.3. 6. klasse

3.3.1. Introduktion til forskellige filformater og farver/paletter

3.3.2. Det stille billede: kunne anvende virkemidler som billedudsnit, synsvinkel, perspektiv i egen produktion af billeder

3.3.3. betjene og indstille digitalkamera

4. Kommunikation

4.1. 4. klasse

4.1.1. Kunne læse og skrive indlæg i en "konference" f. eks klassen egen konference (elektronisk opslagstavle)

4.1.2. Bruge andre konferencer i SkoleKom

4.1.3. Kunne vedlægge en fil i en e-mail

4.1.4. Kunne åbne en vedlagt fil

4.1.5. Regler for færdes i Chatrum i SKoleKom

4.1.6. Chat og sikkerhed(anonymitet)

4.2. 5. klasse

4.2.1. Have kendskab til "post-serveren" - hvad sker der med en mail fra afsendelse til modtagelse (virus, spam, postkasse - som mellemled mellem afsender og modtager)

4.2.2. Være fortrolige med regler for Chat (sikkerhed)

4.3. 6. klasse

4.3.1. Videre brug af e-mail og kommunikation med andre

4.3.2. kunne udgive enkelte websider

5. Lyd/video-behandling

5.1. 4. klasse

5.1.1. Enkel optagelse og redigering i et simpelt lydprogram

5.1.2. Håndtering af lydfiler, f. eks. fra Internet.

5.2. 5. klasse

5.2.1. Indspilning af simple melodier i et musikprogram

5.2.2. afprøvning af sange og melodier i en elektronisk spilledåse f.eks. Band in a Box

5.2.3. lære at mixe tale og baggrundslyde

5.2.4. Introduktion til digitalt video, tidslinie, klip

5.2.5. overførsel af billder fra videokamera til harddisk

5.3. 6. klasse

5.3.1. Skifte instrumenter import af trommespor

5.3.2. Have kendskab til forskellen på wave og midi-filer

5.3.3. komprimering af lydfiler til f.eks. mp3-format

5.3.4. Selvstændig håndtering af videokamera, arbejde med kortere videofilm

5.3.5. Simpel digital redigering

6. Præsentation

6.1. 4. klasse

6.1.1. Finder informationer på f. eks. Internet, fælles drev osv.

6.1.2. kombinere billeder, tekst og indtalt lyd

6.1.3. lave tegninger som skannes og lægges ind i præsentation, som et slideshow - der ledsager et foredrag eller oplæsning af historie, som eleverne skriver og evt. indtaler lyd eller finder lydeffekter til.

6.2. 5. klasse

6.2.1. Introduktion til enkel multimedieproduktion i "powerPoint"-lignende program (lineær(: Tekst, lyd, billeder og knapper

6.3. 6. klasse

6.3.1. Viden om at stof kan organiseres i en lineær struktur og i en forgrenet struktur (på flere måder) - PowerPoint - lignende program

6.3.2. Indføring i forgrenede præsenationer i f.eks. PowerPoint lignende program med lyd, hotspot, hypertekst (link) etc

6.3.3. Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer (bilag)

6.3.4. Lave sider, der indgår som en del af skolens hjemmeside

7. Talbehandling

7.1. 4. klasse

7.1.1. Anvendelse af regneark til simple beregninger og opstillinger samt beskrivelser af taldata

7.1.2. Centrering af tekst, layout, kolonnebredde, rækkefølge mv.

7.1.3. udskrive regneark

7.1.4. opbygning af simpel database.

7.2. 5. klasse

7.2.1. Brug af regnearket som" regnemaskine" (matematisk model) et tal ændres i en celle og hele regnearket genberegnes

7.2.2. opbygning af simple formler

7.2.3. justere kolonnebredde og formatere kolonner

7.3. 6. klasse

7.3.1. Anvendelse af regneark til opstillinger af budgetter og regnskaber

7.3.2. grafisk præsentation af taloptillinger

7.3.3. anvendelse af regneark til opstilling af prognoser, modeller og statistik

8. Informationsindsamling

8.1. 4. klasse

8.1.1. Søgning i databaser

8.1.2. Bruge bogmærker / foretrukne i browseren til at gemme internetadresser.

8.1.3. Søgeteknikker: Enkle og sammensatte søgninger

8.1.4. Kendskab for regler for ophavsret (billeder og tekster)

8.1.5. Gemme artikler og billeder fra nettet som en fil - til viderebearbejdning.

8.1.6. Kopiere tekst til udklipsholder - sætte den ind i egen tekst

8.1.7. Kende til enkelte principper for internettets struktur

8.2. 5. klasse

8.2.1. Over- og underbegreber, f.eks. hvad søger du efter? har du overvejet dit emne? Har du nogle emneord, der beskriver væsentlige områder ved emnet?

8.2.2. opøve evnen til at selektere og afgrænse

8.2.3. Begyndende kendskab til vurdering af kilde - kildekritik

8.2.4. Kende til regler om ophavsret

8.2.5. udskrive artikler fra browseren

8.2.6. Redigere i Bogmærker / Fortrukne.

8.3. 6. klasse

8.3.1. Udbygning af kendskabet til internettets muligheder

8.3.2. Præsentation af forskellige søgeværktøjer og databaser

8.3.3. Avanceret søgning (+ og -, " ", *, and, or or not)

8.3.4. Download af billeder og printning

8.3.5. Gemme tekst, billeder, lyd og video fra internettet

8.3.6. Forholde sig til regler om ophavsret

9. Forord

9.1. 4. klasse

9.2. 5. klasse

9.3. 6. klasse

10. Grafisk layout

10.1. 4. klasse

10.1.1. bruge clipart og billeder i f. eks. Publisher

10.1.2. ombrydning af teksten

10.1.3. fornemmelse for " det rigtige" layout i f.eks Publisher

10.2. 5. klasse

10.2.1. arbejde med skærmlayout til brug i præsentationer og hjemmesider

10.2.2. tips og råd ved prduktion af multimediepræsentationer. (bilag)

10.3. 6. klasse

10.3.1. Sammensætning af producerede tekster og billeder til et trykt produkt, avis plancher, reklamer

10.3.2. komposition af sider med tekster, billeder og grafik

10.3.3. arbejde med flere spalter. Viden om brug af spalter og deres effekt på læsningen.

11. Styring/ simulering

11.1. 4. klasse

11.1.1. f. eks Myrelogo, arbejde med simuleret styring

11.1.2. Opstille hypoteser, designe program på computer-programmering, konstruktion og afprøvning

11.2. 5. klasse

11.2.1. Vigtige programmeringsteknikker, når man opbygger et program, f.eks. kendskab til gentagelser og forgreninger med f.eks. MyreLogo

11.3. 6. klasse

11.3.1. Arbejde med forskellige simlueringsværktøjer f. eks. Simcity o. ling. LEGO teknik og MyreLogo