Hvordan er det muligt som dansker, at leve overvejende på sol- og vindenergi?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan er det muligt som dansker, at leve overvejende på sol- og vindenergi? af Mind Map: Hvordan er det muligt som dansker, at leve overvejende på sol- og vindenergi?

1. Solenergi

1.1. Liv på jorden - Fototsyntese:

1.2. 6 CO2 + 6 H2O + sol → C6H12O6 + 6 O2.

1.2.1. Solfanger

1.2.1.1. Solcellen - Forklaring af forsøg, hvordan den virker

1.3. Skrå - lomme lygte forsøg

2. Vindenergi

2.1. Vedvarende energikilde

2.2. Primært i Europa

2.3. Horns rev - 300.000 husstande

2.4. Vinden blæser - driver generator

2.5. Jernkerne - magneterne bevæger sig

2.6. Påvirker elektronerne

2.7. Induktion - spole og magnet i bevægelse - rundmagnet

2.8. Vekselstrøm

2.9. El-nettet

3. Sol- og vindenergi i Europa

3.1. Meget sol mange timer i træk

3.2. Tyrkiet, Grækenland, Spanien

3.3. Økonomi - oplagt land

4. Udfordringer ved sol- og vindenergi

4.1. Effektivitet påvirkes af årstiden

4.1.1. Bæredygtig efter produktion

4.1.1.1. Stor investering

4.1.1.1.1. Pladskrævende

4.2. Støj

4.2.1. Bæredygtig efter produktion

4.2.1.1. Visuelle oplevelse

4.2.1.1.1. Vind variere

5. Sol- og vindenergiens konsekvenser for dyrelivet og naturen

5.1. Gjort langsommere

5.2. Ikke så ekstremt

5.3. Dyr = bedre levevilkår

5.4. Påvirker fødekæden

6. Løsningen for ulande, sammenlignet med løsningen for ilande

6.1. Udnyttes mange steder

6.2. U-lande = ikke penge nok

6.3. I-lande kan hjælpe - påvirker os alle

6.4. Ikke løsningen - økonomi

6.5. Kan være løsningen

7. Energiforsyning i Danmark

7.1. vind - 40%

7.1.1. solceller

7.2. Solfangere og varmepumpe

7.2.1. Træ, halm og bioga

7.2.2. klima- og miljøvenlige råstof

7.2.3. affald, kul, olie og naturgas

8. Hvorfor har vi ikke udnyttet vedvarende energi noget før, med den viden vi har i dag?

8.1. overvejelser - ulemper

8.1.1. fossile brændstoffer

8.1.1.1. udelukkende - 2050

9. Hvorfor kan fossile brændstoffer være et problem

9.1. Kul, olie og gas

9.2. Døde dyr og plantedele

9.3. Ved afbrænding udslip af gasser - co2

9.4. ikke farligt i sig selv

9.5. Kappe rundt om jorden

9.6. Strålen kan ikke komme ud

9.7. Drivhus effekt - global opvarmning

10. Carbon kredsløbet

10.1. Konstant kredsløb

10.2. Cirkulationen af kulstof

10.3. Levende organismers aktivitet - forbrænding

10.4. Træer, søer og have

10.5. Kulstofkilder og kulstoflagre

10.6. Udleder meget CO2

10.7. CO2 forbliver i atmosfæren

10.8. Kuldioxid dæmper udstrålingen af varme

11. Albedo effekten

11.1. Sollys der rammer et givent objekt

11.2. 0 -1

11.2.1. 30% - 0,3 - ændres hele tiden

12. Vindsystemer i verden

12.1. Kenya - direkte sol

12.2. Konstant lavtryk - intertropiske konvergenszone

12.3. Presset til venstre - jordens rotationskraft