IKT handleplan

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IKT handleplan af Mind Map: IKT handleplan

1. Informationsøgning og -indsamling

2. Produktion og formidling

3. Analyse

4. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde

5. Netetik og Creative commons

6. Programmer

6.1. Basale IT kompetencer

6.1.1. Lyd

6.1.2. Video

6.1.3. Animation

6.1.4. Billede

6.2. Digitale læringsmidler

6.2.1. QR koder og mobiltelefoner i undervisningen

7. Lokale tiltag

7.1. Wiki i Bakkehus

7.2. Samarbejde og videndeling med Korsholm

7.3. Samarbejde og videndeling i overbygninge med andre lande

8. Kompetencer

8.1. MÅL

8.1.1. Kærhus

8.1.2. Bakkehus

8.1.3. Tofthus

9. Pædagogisk it-vejleder funktionsbeskrivelse

9.1. Hardware

9.1.1. seperat plan for indkøb af hardware og licenser

9.2. Uddannelse af lærere og pædagoger

9.2.1. ikke kurser, men tvungne projekter

9.2.2. Didaktisk design

9.2.2.1. http://www.folkeskolen.dk/504595/hjaelp-til-ny-didaktik-20-

9.2.3. lære af hinanden

10. Visionsscenarie

11. Skolebiblioteket

11.1. udlån af digitale medier

11.2. eget site

11.3. e-bogslæser

12. Skole-hjem samarbejde

12.1. kontaktbøger, information, kommunikation, lektiedagbøger

13. Undervisning i it, med it og gennem it

14. PI samlemapper/sharepoint