Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Statistik af Mind Map: Statistik

1. Deskriptorer

1.1. frekvens/relativ hyppighed

1.2. hyppighed

1.3. observation

1.4. summeret frekvens

1.5. gennemsnit

1.6. kvartilsæt

1.7. kvartiler; øvre, nedre

1.8. median

1.9. størsteværdi

1.10. mindsteværdi

1.11. typetal

1.12. varians

2. Diagrammer

2.1. diskrete observationer

2.1.1. Pindediagram

2.1.2. Trappediagram

2.2. grupperede observationer

2.2.1. Sumkurve

2.2.2. Søjlediagram/histogram

3. Variationsmål

3.1. Kvartalafstand

3.2. Variationsbredde

3.3. Standardafvigelse/spredning

3.4. Varians

4. Formler og symboler

4.1. Gennemsnit/middeltal, μ

4.2. frekvens, v

4.3. varians, σ^2

4.4. observation, n

4.5. summationstegn, Σ

4.6. spredning, σ