Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Socialpsykologi af Mind Map: Socialpsykologi

1. Metoder

1.1. Kvalitativ

1.1.1. Observerer

1.2. Kvantitativ

1.2.1. Indsamler data med tal

2. Ondskab

2.1. Dæmonisk ondskab

2.2. Instrumentelle ondskab

2.3. Idealistisk ondskab

2.4. Den dumme ondskab

2.5. Normalitetshypotesen

2.5.1. "Mennesker som i almindelighed ikke kan beskrives som ualmindelige, afvigende, syge, sindssyge eller abnorme er i stand til at begå hæmningsløs vold og ondskab"

2.5.2. "Man kan ikke blot sige at det er de ydre omstændigheder, der er ansvarlige for individets grusomheder. Mennesket har fri vilje og det kan sige nej selvom det i yderste konsekvens kan koste ens eget liv" - Rolf Kuschel

3. Grupper

3.1. Primær grupper

3.1.1. Familie og venner

3.2. Sekundær grupper

3.2.1. Sportsforening, skole

3.3. Subgruppe

3.3.1. Gruppen er en helhed, men der findes mindre grupper, der ryger sammen eller er sammen efter skole

3.4. Medlemsgrupper

3.4.1. En gruppe man er medlem af

3.5. Referencgrupper

3.5.1. Her man henter holdninger og ideer fra

3.6. Man har forskellig adfærd alt efter hvilken gruppe/social arena man er i

4. Roller

4.1. Rolleaccept

4.1.1. Når vi accepterer den rolle vi har fået, vi kan identificere os med den

4.2. Rolledistance

4.2.1. Ret meget det samme som rollekonflikt. Man bryder sig ikke om sin rolle

4.3. Rollekonflikt

4.3.1. Når man er i en rolle man ikke bryder sig om at være i

4.4. Interrollekonflikt

4.4.1. konflikt mellem to eller flere roller fx konflikt mellem skolelære og mor. Hvis en rektor sagde "tager du ikke et modul mere?" men man skal hente børnene

4.5. Intrarollekonflikt

4.5.1. Konflikt mellem hvilke forventninger der er en rolle. Forventninger til hvordan man er en god lære fx Hvordan skal man opfylde rollen godt? Rolleforventninger

4.6. Uformelle roller

4.6.1. I en gruppe vil der altid opstå disse uformelle roller, der ikke er bevidst aftalt eller nedskrevet, men som opstår i daglige sammenhænge (gruppen giver forskellig status og prestige til personerne i gruppen) fx med venner, ingen krav

4.7. Formelle roller

4.7.1. En bestemt stillingsbeskrivelse, der gør rede for hvilke opgaver, der hører til rollen. Fx rollen som formand eller som elev i skolen man har krav og en dagsorden

4.8. Tilskrevne roller

4.8.1. En rolle man er født ind i eller ikke kan gøre for man har. Fx religion man er født ind i

4.9. Opnåede roller

4.9.1. En opnået rolle er fx udannelse. En lærer, professor, læge osv er opnåede roller gennem tiden og kæmpet for at få.

5. Asch

5.1. Konformitet

5.1.1. Ikke føle sig udenfor gruppen så siger bare det samme som de andre

5.1.1.1. "De er flere end mig så de må have ret"

5.1.1.2. "Jeg ved jeg har ret men hvorfor skulle jeg være på tværs"

6. Milgram

6.1. Strøm: Lydighed og autoriteter

6.1.1. De personer, der mod en mindre betaling, ville give personer stød, og undersøge straffens betydning for indlæring. “Eleven” skulle huske en række af ord. Hvis de sagde forkert, bad forsøgslederen om, at “læreren” skulle give “eleven” stød. Stødet blev stærkere og stærkere ind til stødet til sidst var til fare for personen.

6.1.1.1. Formål: At se hvor langt folk vil gå for penge, og for at adlyde en autoritet.

7. Musafer Sherif

7.1. Robbers cave

7.1.1. 1) Bonding stage 2) Konkurrence 3) "Genforening"

8. Jane Elliot

8.1. Stereotyper

8.2. Forsøg: Blue eyes/brown eyes

8.2.1. Sagde til dem med blå øjne at de var bedre end dem med brune øjne og strakts blev der oplevet fjendskab indtil hun ændrede det

9. Zimbardo

9.1. Fængselsforsøg

9.1.1. Formål: At vise at alle mennesker kan begå onde handlinger