forbedret overlevelse & patientsikkerhed

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
forbedret overlevelse & patientsikkerhed af Mind Map: forbedret overlevelse & patientsikkerhed

1. hvad indholder målet?

1.1. 5-ÅRS OVERLEV- ELSE EFTER KRÆFT

1.2. HJERTEDØDE- LIGHED

1.3. OVERDØDELIGHED VED PSYKISK SYGDOM*

1.4. SYGEHUS- ERHVERVEDE INFEKTIONER

1.5. OVERLEVELSE VED UVENTET HJERTESTOP

1.6. INDLØSTE RECEPTER PÅ ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS*

2. beskrivelse af mål 3

2.1. Mål 3 handler om forbedret overlevelse og patientsikkerhed. En af indikatorerne omhandler erhvervede hospitalsinfektioner. Som social- og sundhedsassistent kan du bl.a. arbejde med at forebygge erhvervede hospitalsinfektioner som fx MRSA ved at bruge nationale infektionshygiejniske retningslinjer samt sikre, at du og dine kollegaer overholder retningslinjerne for håndhygiejne.

3. hvilken betydning har det for dig som SSA i det daglige arbejde?

3.1. handling/ Eksempel

3.1.1. MRSA

3.1.2. - Grundig håndhygiejne - Remmer svage borger/ patienter - Grundig generelt hygiejne (køkken, hænder, tøj og personen der er smittet)

3.2. indsatser

3.2.1. - Øget omhu og samvittighedsfuldhed - Øget fokus på håndhygiejne (håndvask og hånd desinfektion) (før og efter besøg på stuen) - Øget fokus på de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer bliver overholdt (48 timer inden / efter indlæggelsen) (Bloddyrkning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer) - Bryde smittevejen

4. hvad står der om religion sjællands seneste data ift. målet?

4.1. Beskrivelse: I dette målepunkt måler man to forskellige forhold: Dels hvor mange patienter, der testes positive for bakterier i blodet efter indlæggelsen på sygehuset. Og dels hvor mange der får tarmbakterien Clostrium difficile (CDI), der forårsager diarré og tarmbetændelse. Det er især ældre, svage borgere som behandles med bredt virkende antibiotika, der risikerer at blive smittet med CDI.