Plushome Utrecht

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Plushome Utrecht af Mind Map: Plushome Utrecht

1. Holacratisch

1.1. Zelfsturend team

1.1.1. Welke profielen/ rollen heb je nodig binnen een team om succesvol te zijn?

1.1.1.1. Hoe zorg je ervoor dat iedereen vervangbaar is?

1.1.2. Hoe groot mag een team zijn en wanneer ga je opknippen?

1.1.2.1. Multidisciplinair of expertise?

1.1.3. Wat voor karaktereigenschappen zijn er in een team nodig? Wat kan iemand en hoe is iemand?

1.1.4. Hoe leggen we verantwoordelijkheid af aan elkaar als iedereen gelijk is?

1.1.5. Wat zijn de randvoorwaarden?

1.1.5.1. Verbonden en betrokken voelen bij het team

1.1.5.2. Iedereen staat in zijn kracht en is in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen eigenaarschap.

1.1.5.3. Plezier in je werk

1.1.5.4. Verantwoordelijkheid draagt voor het team, elkaar helpen, stimuleert, motiveert, adviseert en samen sparren

1.1.5.5. Flexibel kunnen zijn

1.1.5.5.1. Creatief denken!

1.1.5.6. Autonoom beslissingsrecht hebben

1.1.5.6.1. Wat mag ik wel en wat mag ik niet zelf beslissen?

1.1.5.7. Agiele, manier van denken! Flexibel!

1.1.6. Vaste overleg momenten en hoe vaak zijn deze?

1.1.7. Hoe verdelen we clienten en uren?

1.2. Eigenaarschap

1.3. Autonome teams

1.4. Unieke rollen

1.5. Duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden

2. Waar staan we over vijf jaar?

2.1. Multidisciplinair team?

2.2. Wat kunnen we bieden?

2.3. Wat doen we?

2.4. WMO/ WLZ

3. Eigenaarschap

3.1. Activerendwerk

3.2. Intakes

3.3. Behandeling

3.4. Netwerken

3.5. Jeugd

3.6. Forensisch

3.7. Stages

3.8. Aanbesteding

4. Ambulante begeiding

4.1. Doelgroepen

4.1.1. SKJ

4.1.2. LVB

4.1.3. Autisme

4.1.4. Bordeline

4.1.5. Forensisch

4.2. Mulriproblem

5. Verbinding

5.1. Hoe zorg je ervoor dat zelfsturende teams wel informatie uitwisselen?

5.2. Hoe organiseren we kennisdeling?

5.3. Hoe werken zelfsturende teams samen?

6. B.V. Ik

6.1. Ontwikkeling

6.2. Agressietraining

6.3. Intervisie

7. Werkafspraken

7.1. Buddy systeem

7.2. Achterwacht

7.3. BHV

7.4. Clientenverdeling

7.5. Urenverdeling

7.6. Ons

7.7. Shairepoint

7.8. Teams