Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drikkevand af Mind Map: Drikkevand

1. Grundvand

1.1. Vand, som har samlet sig i sprækker og porer i undergrunden

1.2. Består af vand fra nedbør

1.3. Vandet siver ned gennem jorden

1.4. Løber gennem jorden og ud i søer, floder og åer samt ud i havet

1.5. Grundvand er ferskt vand

1.6. Det meste af vores drikkevand kommer fra grundvand

1.7. Grundvandet ligger nede i jordens porerum

1.8. Porerummene er de små huller, der findes mellem partiklerne i jorden

1.9. Vinterhalvår = Dannes grundvand

1.10. Sommerpausen i grundvanddannelsen gør at vand fra ét år ikke blandes med vand fra et forrigere år

2. Vandværk

2.1. Omkring 2500 vandværker i Danmark

2.2. På vandværket samles vandet i bassiner, hvor man lader det udpumpende grundvand løbe ned over en trappe

2.3. Her bliver vandet iltet for bl.a. at fjerne svovlbrinter

2.4. Vandet løber også gennem et sandfilter for at fjerne jern og mangan og gøre vandet helt gennemsigtigt og klart

2.5. Derefter kommer det ud i vandhanerne som drikkevand

3. Vandforbrug

3.1. Alle mennesker i Danmark bruger i gennemsnit ca. 106 liter hver dag

3.2. Når du bruger vand derhjemme, tilfører du stoffer til vandet så det forvandles til spildevand

3.3. Det skaffer vi os af med gennem afløbet og herefter ender det på renseanlægget

3.4. 2/3 af vandforbruget i hjemmet bruges til personlig hygiejne fx toiletskyl

4. Spildevand

4.1. i Danmark renses 90-95 % af alt spildevand

4.2. På verdensplan er det kun omkring 10-15 % af spildevandet, der renses

4.3. Når spildevandet kommer til renseanlægget, ledes det først igennem nogle riste.

4.4. I ristende sorteres ting fra der er større end 5 millimeter

5. Vandets kredsløb

5.1. Solen skinner og varmer vandet op så det begynder at fordampe og stiger til vejrs

5.2. Vanddampen fortætter oppe i luften som skyer eller tåge

5.3. Vanddråberne forenes med andre vanddråber så den bliver for tung for skyerne

5.4. Så falder vand dråberne til jorden som nedbør (sne eller hagl når det er koldt og regn når det er varmt)

5.5. Når dråberne er nede på jordoverfladen, triller det ud i enten en sø, å eller flod, hvor processen så starter forfra

5.6. Vands kogepunkt = 100 Celsius

5.7. Vands frysepunkt = 0 Celsius

6. Sprøjtegift

6.1. Sprøjtegift kommer fra landbruget, gartnerier, planteskoler, juletræs-plantager, golfbaner og nogle haveejere

6.2. Siden 1994 er der i Danmark blevet lukket over 500 boringer pga sprøjtegift i drikkevandet

6.3. I Danmark i 2016 blev der fundet sprøjtegift i hver fjerde drikkevandboring

6.4. Hvad kan vi gøre?

6.4.1. Danmarks Naturforening lavede en kampagne hvor de fik 28.000 underskrifter på at sprøjtegifte skal forbydes der hvor der pumpes drikkevand

6.4.2. Og i 2019 valgte Folketinget så at sprøjtegifte skal forbydes der hvor drikkevandet pumpes op