Teknologiforståelse

Opsamling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Teknologiforståelse af Mind Map: Teknologiforståelse

1. SAMR-modellen

1.1. Redefinering

1.1.1. Omskabelse

1.2. Modificering

1.2.1. Ændring

1.3. Augmentation

1.3.1. Udvidelse

1.4. Substitution

1.4.1. Erstatning

2. De 4 elevposition

2.1. Eleven som kritisk undersøger

2.1.1. Identificere deres behov for information

2.1.2. Sortere, vælge og redigere information til bestemte formål

2.1.3. Benytte målrettede og kildekritiske strategier til søgning, analyse og vurdering af information

2.1.4. Citere og referere korrekt fra forskellige kilder

2.2. Eleven som analyserende modtager

2.2.1. Kunne analysere og vurdere målgruppe, repræsentationsform, retorik og æstetik

2.2.2. Kunne vurdere afsender- og modtagerintentioner

2.2.3. Opnå bevidsthed om, at de selv, ligesom alle andre, er genstand for påvirkning

2.3. Eleven som målrettet og kreativ producent

2.3.1. Kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer

2.3.2. Kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgruppe og bevidst kunne vælge udtryksformer – billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt

2.4. Eleven som ansvarlig deltager

2.4.1. Etisk

2.4.2. Selvbevidst

2.4.3. Reflekteret

3. De 4 forudsætninger

3.1. Et opdateret fagsyn

3.2. En fagdidaktisk kompetence

3.3. En undervisningspraktisk kompetence

3.4. Tilstrækkelige teknologiske ressourcer

4. Videndeling

5. 4 tendenser der sætter skolen under pres

5.1. Overfloden af frit tilgængelige internetbaserede ressourcer og netværk betyder, at information er alle vegne, og evnen til at skabe mening og vurdere troværdigheden i information er afgørende. de nye muligheder for adgang til viden udfordrer gængse undervisnings. og arbejdsformer.

5.2. Elever forventer at kunne lære, hvornår og hvor de vil gennem let og ubegrænset adgang, ikke kun til netbaseret informationer, men også til muligheden for at få hjælp fra de sociale medier.

5.3. De teknologier, vi bruger, er i stigende grad cloudbaserede, og elever er lige glade med, hvor indhold er lagret, og hvilke device de benytter for at få adgang til viden.

5.4. Elever arbejder i stigenden grad sammen. Kollaborative forfatterskaber, publiceringmåder og videndelende fællesskaber breder sig, men der er ikke udviklet nye evaluerings og krediteringsværktøjer, som kan matche de nye måder at producere viden på.

6. Didaktisk design

6.1. Elever som "didaktiske designere"

6.2. Usamtidighed

6.3. Centrale didaktiske principper for undervisning i vidensamfundet:

6.3.1. De faglige må skal afspejle nye teknologiske muligheder for videnstilegnelse.

6.3.2. De faglige må skal afspejle nye teknologiske muligheder for videnstilegnelse.

6.3.3. Integrer gamle og nye typer af elevprodukter.

6.3.4. Anvend evalueringsformer som kan håndtere de teknologiskabte nye muligheder og udfordringer.

7. Evaluering

7.1. Slutprodukter

7.2. Metakommunikerende produkter.

8. SkoleTube

8.1. Screencast

8.2. H5P

8.3. Mindmeister

9. Ole Seier Iversen

10. Illum Hansen