Forurening af grundvand

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Forurening af grundvand af Mind Map: Forurening af grundvand

1. Forurening

1.1. Vi skal snakke om vores problemstilling, og prøve at forklare, hvor der bliver forurenet (for eksempel og jorden også bliver forurenet), hvad der forurener og, hvem der forurener.

1.2. Hvor meget forurening skal der til, før det har betydning for grundvandet, og har det betydning for havet?

2. Ned i grundvandet

2.1. Vi skal forklare, hvordan forureningen kommer ned til grundvandet. Og vi skal snakke om, hvor længe det bliver der.

2.2. Hvor mange liter grundvand er der, bliver det udskiftet og her det betydning for klimaet?

3. Forsøg 1

3.1. Vi vil i vores første forsøg vise hvordan regnvandet skyller kemiske stoffer ned i grundvandet. Vi vil lege at vi er landmænd der sprøjter marken, og følge med hele vejen ned til grundvandet.

4. Vores forslag

4.1. Vores forslag har noget at gøre med at nedsive regnvand, det er meget bedre for miljøet, og er med til at øge dannelsen af grundvandet. Til at vise det, har vi også et lille forsøg.

4.2. Bliver mennesker påvirket af forureningen, og kan vi gøre noget for at stoppe det igen?

5. Model

5.1. Vi vil snakke om og vise nogle statistikker, der viser hvordan forureningen af grundvandet, har ændret sig gennem tiden, og snakke om hvordan det måske kommer til at se ud i fremtiden.

6. Forsøg 2

6.1. Vi vil nu prøve at rense noget vand, der er forurenet af gødning ved at varme det op, og tilsætte nitratreagens, der vil reagere på nitrat, og dermed vil skabe bundslam, men da vores vand er renset, vil der ikke være mere nitrat i det, og nitratreagens vil ikke skabe bundslam. Vandet vil nu være kondenseret. Men vil det også virke, hvis vi ændrer lidt på variablerne, og prøver at rense vand med farve, og få rent vand ud af det.

7. Opsummering

7.1. Vi vil opsummere, hvad vi har været omkring, og hvad vi har fået ud af vores emne "forurening af grundvandet".