Marknadsföring

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Marknadsföring af Mind Map: Marknadsföring

1. Erbjuder ett koncept som ingen annan närheten erbjuder med våra tekniska- och mänskliga resurser.

2. I Reklam/försäljningsdelen. Fullt upp med att marknadsföra oss i sociala medier och lockar på så vis nya medlemmar och säljer medlemskap.

3. Prov 2

3.1. Metaprodukt

3.1.1. En produkt där ens uppfattning och erfarenheter av ex. varumärket eller produkten spelar stor roll för hur varan uppfattas Ofta märkesprodukter.

3.2. EFI-analys

3.2.1. Analys av produktens: Egenskaper-Fördelar-Innebörd (för kunden)

3.3. Konkurrentanalys

3.3.1. Vilka är konkurrenterna? Position - Hur uppfattas de av kunden? Vilka resurser har de? Vilket reaktionsmönster har de? (Hur tänker och handlar de?)

3.4. Produktlivscykel

3.4.1. Introduktionsstadiet

3.4.1.1. Produkten är okänd för de flesta Företaget informerar om produkten Bara de tidiga entusiasterna vågar köpa produkten Hög tillverknings- och lanseringskostnad Priset är oftast högt

3.4.2. Tillväxtstadiet

3.4.2.1. Produkten blir mer känd Försäljningen ökar Majoriteten av kunderna köper produkten Efterfrågan ofta större än tillgången Tillverkningen kan ske "i längre serier" Lönsamheten är ofta god

3.4.3. Mognadsstadiet

3.4.3.1. Försäljningen ökar fortfarande men börjar avta Köparna är den stora massan En del återköp Här börjar konkurrensen mellan företag Man marknadsför produktens fördelar Nya kunder genom prissänkning Lönsamheten är god

3.4.4. Stagnationsstadiet

3.4.4.1. Försäljningen ökar inte Kunderna är gamla kunder Konkurrenterna svarar på ens marknadsföringsåtgärder Hårt pressade marginaler Lönsamheten är oftast låg

3.4.5. Nedgångsstadiet

3.4.5.1. Produktens försäljning minskar Nya produkter har tagit över marknaden Ingen ide att göra större marknadsföringsinsatser Livscykeln kan förlängas med nytt utseende eller form Lönsamheten sjunker

3.5. Ersättningsvaror

3.5.1. Konkurrens om kundens behov. Kan man ersätta en vara med ett substitut/ersättningsvara?

3.6. Resurser

3.6.1. Mänskliga resurser

3.6.1.1. Mänskliga kompetensen Viktig för företag där hög kompetens krävs ex. för produktutveckling, programmering eller annan typ av kompetens

3.6.2. Tekniska resurser

3.6.2.1. Ex. maskiner, lokaler, högt teknologiska produkter, patent och skyddade rättigheter. Lätt att överskatta, kunden kanske inte behöver den graden av teknisk utrustning

3.6.3. Ekonomiska resurser

3.6.3.1. Företagets tillgångar och tillgång till riskkapital - pengar som kan användas för investeringar men som inte är lån. Riskkapitallister är aktiva ägare i bolaget. Resurserna kan användas för marknadsföringsinsatser, produktutveckling och produktionsanläggningar.

3.6.4. Lednings och styrning

3.6.4.1. Styrningen kombinerar resurserna för företagets framgång. Management på engelska.

3.7. JTI (Just in time)

3.7.1. Man minimerar lagerhållningen och levererar just-in-time

3.8. Outsourcing

3.8.1. Man lägger ett område inom företaget, utanför företaget. Ex. för prefab, högtalarelement, kablar osv.

3.9. Distrubition

3.9.1. Långsiktigt och strategiskt val. Gå genom grossist? Många eller få detaljister? Sälja direkt till konsument/slutförbrukare? Utlandsförsäljning?

3.9.2. Exklusiv distribution är när man har ett fåtal återförsäljare. Ex. Rolex och andra märkesprylar

3.10. Marknadsplan

3.10.1. Nulägesanalys

3.10.1.1. Var är vi? Förutsättningar Marknaden Sammanfattas i en SWOT-analys, Egna företaget Strengths, Weaknesses, Marknaden Opportunities, Threats

3.10.2. Mål och strategier

3.10.2.1. Vart ska vi?

3.10.3. Aktivitets- och kampanjplanering

3.10.3.1. Hur ska vi komma dit?

3.10.4. Uppföljning

3.10.4.1. Hur gick det?

3.11. Undersökningar

3.11.1. Konsumtion- & köpvanestudier

3.11.1.1. Ger information om vilka kunderna är och köpprocessen. Hur ofta? Hur mycket? När, var och hur köper kunden en viss produkt? Skaffar sig kunden information om produkten själv och vad påverkar beslutet om köpet?

3.11.2. Kunskaps-, motiv-, attitydundersökningar

3.11.2.1. Förstå motivet bakom kundens val av köp. Vilka känslor har kunden för ett visst varumärke? Varför vissa våran produkt medan andra är ointresserade?

3.11.3. Reklammätningar

3.11.3.1. Hur gick det för reklamkampanjen? Hur många såg kampanjen och hur många uppfattade budskapet?

3.11.4. PDS-undersökningar

3.11.4.1. Problem Detection Studies Man letar fram fel på produkten tillsammans med utvalda kunder. Man listar problemen och tillsammans med en grupp kunder bedömer hur väsentliga problemen är för dem. Man får fram rangordningslistor som man kan använda för ex. utvecklingsarbetet.

3.11.5. Interna attitydsundersökningar Man kollar stämningen i företaget. Arbetsklimatsanalyser, PDS, attitydkoll

3.12. Fältundersökningar

3.12.1. Kvantitativ

3.12.1.1. Hur många använder kakmixen?

3.12.2. Kvalitativ

3.12.2.1. Varför använder de kakmixen?

3.12.3. Undersökningsplan

3.12.3.1. Problemanalys

3.12.3.1.1. Vilken typ av problem ska belysas?

3.12.3.2. Informationsbehov

3.12.3.2.1. Vilken information behöver vi?

3.12.3.3. Urvalsmetod

3.12.3.3.1. Vilka och hur många ska kontaktas?

3.12.3.4. Datainsamligsmetod

3.12.3.4.1. Hur ska vi samla in informationen?

3.12.3.5. Frågeformulär

3.12.3.5.1. Vilka frågor ska vi ställa?

3.12.3.6. Rapportering

3.12.3.6.1. Vad blev resultatet och hur ska det presenteras?

3.12.3.7. Urval

3.12.3.7.1. Sannolikhetsurval

3.12.3.7.2. Icke sannolikhetsurval

4. Mitt gym "Daily fitness"

4.1. Produktidé

4.1.1. Kärnprodukt

4.1.1.1. Gym, möjligheter och utrustning för styrketräning, omklädningsrum med dusch och bastu.

4.1.2. Kringprodukter

4.1.2.1. Gruppass som ingår i priset för medlemskap, möjlighet att köpa tid med personlig tränare och för kostrådgivning.

4.1.3. Metaprodukt

4.1.3.1. Medlemskapet på "Daily Fitness" är dyrare än majoriteten av konkurrenterna men medlemmen får i utbyte en mer exklusiv upplevelse i lugna och fräscha lokaler med ny och bra utrustning, samt möjlighet till en mer personlig relation med personalen, vilket ökar trivseln. "Åh gymmar du på Daily Fitness? Jag önskar att jag också hade råd!" kommer folk säga när man berättar var man gymmar.

4.2. EFI-Analys

4.2.1. Egenskaper

4.2.1.1. Nyrenoverade lokaler (vid öppning och tillväxtstadiet). Nyinköpta maskiner i maskinparken. Välutbildad personal inom kost och träning. Brett utbud av gruppass. Inget magnesium-och-skrik gym.

4.2.2. Fördelar

4.2.2.1. De som inte känner sig bekväma på ett skitigt och svettigt betong-och-stålgym vågar sig hit. Här trivs man, känner sig välkommen och känner en stor gemenskap. Det är lätt att ta sig hit från bekvämligheten i soffan.

4.2.3. Innebörd

4.2.3.1. Lättare att locka kundgruppen som sitter hemma i soffan och önskar att det var lättare att gymma med ett trevligt gym. Kundgruppen som redan tränar på en lyftarklubb är redan hängivna till sin klubb och är därför inte målgruppen vi satsar på. Målgruppen här är de som trivs lite för bra hemma i bekvämligheten.

4.3. Företagets resurser

4.3.1. Resurser

4.3.1.1. Tekniska resurser i form av maskiner och bra lokal. Mänskliga resurser i form av trevlig personal med god kompetens inom sitt område.

4.3.2. Styrkor

4.3.2.1. Gymmets image sticker ut bland mängden. Det är ett mer exklusivt gym som inte smälter in bland alla billiga medlemskap i stan. Goda parkeringsmöjligheter i anslutning till lokalen.

4.3.3. Svagheter

4.3.3.1. Priset för medlemskap är aningen högre än de flesta andra. Stor del av kundgruppen tränar inte idag. Ny kedja som måste etablera sig.

4.4. Distrubitionsmodell

4.4.1. Medlemskap kan enbart skaffas genom ett personligt möte med en av anläggningens medlemskapsvärdar. Entré sker genom att skanna en QR-kod som finns i en app på telefonen. Med QR-koden kan man även bjuda in vänner att träna med en, köpa snacks eller dricka, köpa matlåda eller tillbehör vilket sedan läggs på månadsavgiften alt. dras via autogiro.

4.5. Konkurrenter

4.5.1. Konkurrentprofil

4.5.1.1. Vilka är de?

4.5.1.1.1. Samtliga gym i stan.

4.5.1.1.2. TV-soffan

4.5.1.1.3. Badhuset med simlängder

4.5.2. Direkta konkurrenter

4.5.2.1. Gymmen i stan är de direkta konkurrenterna som kan tänkas investera och gå ut med reklam om erbjudande för medlemskap i takt med att "Daily Fitness" etablerar sig.

4.6. Värdekedjan

4.6.1. Var befinner sig mitt företag?

4.7. Positioneringsdiagram

4.7.1. Se bifogat dokument

4.8. Leverantörer

4.8.1. Behov

4.8.1.1. Outsourcing av maskiner och bra utrustning för bra pris. Leverantören transporterar och monterar dessa. Utbildning av grupptränare och inköp av gruppass, Les Mills.

4.8.2. Relation till dessa

4.8.2.1. Viktigt med god relation till dessa för underhåll och service på ev. trasiga maskiner. Vill inte ha maskiner som inte går att bruka mer än max någon dag så snabb service är viktigt. Att få erbjudande av nya pass och utbildningar är viktigt för att kunna ligga på topp.

4.9. Faktorer i samhället omkring

4.9.1. Möjligheter

4.9.1.1. Väldigt många som inte har något gymmedlemskap i dagsläget.

4.9.2. Hot

4.9.2.1. Höjd hyra på lokalen

4.10. Obesvarade frågor

4.10.1. Hur kan jag få svar på dessa?

4.10.1.1. Skulle vara hot från samhället omkring isåfall.

4.10.2. Vilken information behöver jag samla in och hur?

4.10.2.1. PDS-undersökning kanske skulle skapa någon fråga.

4.11. Marknadsundersökning

4.11.1. Vilken information är relevant för oss?

4.11.1.1. Hur kan vi underlätta för en person att ta sig från tv-soffan på kvällarna till vårat gym? Vilka som redan har medlemskap kan tänka sig gymma på vårat gym och vilka önskemål har de på utrustning och personalens kompetens?

4.11.2. Hur ska vi samla in den?

4.11.2.1. Enkäter genom sociala medier där man är med i utlottning om något pris.

4.11.3. Hur ska vi analysera den?

4.11.3.1. Dela upp den genom första frågorna på enkäten: 1. Har du redan medlemskap? 2. Hur länge har du isåfall tränat? A) 0-1 år, B) 1-5 år C) 5 år eller längre. Därefter kan vi analysera svaren och lägga vikt på de mer relevanta frågorna hos kundgrupperna. Åsikten på utrustning från en person som gymmat 5 år eller mer väger mer än en som inte redan gymmar, medan diverse förslag på hur man kan göra träningen roligare väger mer från en som inte redan har medlemskap.

4.12. SWOT-Analys

4.12.1. Företaget

4.12.1.1. Styrkor

4.12.1.1.1. Tekniska- och mänskliga resurser och passionerad ledning.

4.12.1.1.2. Mervärde i form av den återkommande exklusiviteten. Man betalar lite mer men får ett koncept som ingen annan erbjuder i närheten.

4.12.1.2. Svagheter

4.12.1.2.1. Ingen befintlig kundkrets. Ska slå sig in på en redan etablerad marknad.

4.12.2. Marknaden

4.12.2.1. Möjligheter

4.12.2.1.1. Kunder som inte har medlemskap ska lockas med reklam. De som redan har medlemskap på andra anläggningar ska lockas med våra fördelar.

4.12.2.2. Hot

4.12.2.2.1. Konkurrenterna kan kontra med egna erbjudanden och nya investeringar för att behålla befintliga kunder.

4.12.2.2.2. Leverantörer kan lägga på ett högre pris då vi är beroende av stora inköp av kvalitetsprodukter som inte finns på många andra ställen.

4.13. Mål- och Strategier

4.13.1. Mål

4.13.1.1. Primärmål i siffror

4.13.1.1.1. 20% av alla gymmedlemmar i kommunen efter 5 år. Enligt branschstatistik är detta 1500 medlemmar (påhittat).

4.13.1.2. Marknadsmål år 1

4.13.1.2.1. 400 medlemmar första året och behålla 90% av dessa inför år 2.

4.13.1.3. Hur ska vi utvärdera dessa mål

4.13.1.3.1. Genom att helt enkelt kolla hur många medlemmar vi har och hur många som sagt upp dem. Hur många som tecknar medlemskap efter kampanjer i ex. sociala medier. Kolla hur många som låter sina medlemskap ticka på utan uppsägningstid samt hur många som väljer att binda sig för 12 nya månader för en lite lägre månadskostnad. Jämföra mot konkurrenterna med branschstatestik

4.13.2. Strategier

4.13.2.1. Konkurrensstrategi

4.13.2.1.1. Differentiering

4.13.2.1.2. Fokusering

4.13.2.2. Positioneringsstrategi

4.13.2.2.1. Exklusiv- och professionellt heltäckande gymanläggning

4.13.2.3. Varumärkesstrategi

5. Studie 3

5.1. 4p

5.1.1. produkt, pris, platsa, påverkan

5.2. massmarknadsföring

5.2.1. alla kunder är relativt lika värda och bearbetas i grupp

5.2.2. företaget utgår från marknaden inte individen

5.2.3. 4 P

5.2.3.1. Produkt, pris, plats och påverkan

5.2.4. fokus ligger på transaktionen, köpet

5.2.5. Nå så många som möjligt med en marknadsföringsmix av 4P

5.2.6. Används ofta på massproducerade produkter med lågt värde

5.2.7. Mäts genom marknadsandel. Share of market

5.2.8. Massprodukt

5.2.9. Utgår från affärsidé, väljer kundsegment och tar genom 4p fram en strategi som passar segmentets behov

5.2.10. konkurrensmedlet är produkt. Den tillfredsställer kundens behov. Kan vara tjänst eller vara. delas upp i Kärnprodukt, kringprodukt och metaprodukt. Metaprodukt skapas av design, förpackningen, varumärke och företags image (corporate image)

5.3. Relationsmarknadsföring

5.3.1. Interaktion

5.3.1.1. samspel med kunden. skapar en relation

5.3.2. utgår från individen

5.3.3. Få kunden att handla så mycket som möjligt, share of customer

5.3.4. Behålla kunden så länge som möjligt

5.3.5. Tjänst eller kapitalvara

5.4. Metaprodukt och design

5.4.1. Förpackning

5.4.1.1. Olika funktioner: Skydda vid transport Förenkla hanteringen i butiken, tex kan exponeras i sin förpackning utan att packas upp Den kan vara säljande och på så sätt sälja varan Öka varans värde genom att kunda användas till andra saker, ex glasbrukar Visa på företagets miljötänk

5.4.2. Varumärke

5.4.2.1. Toyota, enkla bra bilar. Skapade Lexus när de skulle sälja lyxbilar Motsatsen till det är Hugo Boss, kläder, parfym och klockor bla. Varumärket är en stor tillgång. det kan vara en risk att ta flera produkter under samma "produktparaply", varumärkes utvidgning. Varumärket kan få en backlash. Black and Decker skapade dewalt för proffsverktyg

5.4.3. Företags image, Corporate Design

5.4.3.1. Hur ett företag upplevs. Ex. lyxigt, miljötänk, hållbart, billigt men bra osv.

5.4.3.2. Trovärdighet, etik, värderingar

5.5. plats

5.5.1. tillgänglighet

5.6. påverkan

5.6.1. corporate advertising

5.6.1.1. öka allmänhetens kunskap om företaget och betona företagets tekniska och mänskliga kompetens