Farvelfærd - velfærd og økonomi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Farvelfærd - velfærd og økonomi af Mind Map: Farvelfærd - velfærd og økonomi

1. Solidaritet

1.1. Jodi Dean

1.1.1. Affektiv solidaritet

1.1.1.1. Det traditionelle samfund

1.1.2. Konventionel solidaritet

1.1.2.1. Det moderne samfund

1.1.3. Refleksiv solidaritet

1.1.3.1. Det senmoderne samfund

1.2. Søren Juul

1.2.1. Refleksiv solidaritet

1.2.1.1. Den refleksive personlige solidaritet

1.2.1.2. Den refleksive institutionelle solidaritet

1.2.2. Solidaritet i tre sfærer

1.2.2.1. Civilsamfundet

1.2.2.2. Den nære solidaritet

1.2.3. Overskudssolidaritet

1.3. Durkheim

1.3.1. Solidaritet på baggrund af ligheder

1.3.1.1. religion - mad og bolig

1.3.2. Individ uden betydning (kollektivistisk samfund)

2. Økonomi

2.1. De samfundsøkonomiske mål

2.1.1. Ligevægt på betalingsbalancen

2.1.2. Økonomisk vækst

2.1.3. Stabile priser

2.1.4. Udligning af sociale forskelle

2.1.5. Hensyn til miljøet

2.1.6. Målkonflikt

2.2. Økonomisk Politik

2.2.1. Lav inflation

2.2.2. Makropolitik

2.2.2.1. Finanspolitik

2.2.2.1.1. Ekspansiv: Sætter skub i økomien**

2.2.2.1.2. Kontraktiv: sænker økonomisk aktivitet*

2.2.2.1.3. Sende penge ud i samfundet

2.2.2.1.4. Trække penge ud af samfundet

2.2.2.2. Pengepolitik

2.2.2.2.1. Ekspansiv**

2.2.2.2.2. Kontraktiv*

2.2.2.2.3. Renter

2.2.2.3. Valutapolitik

2.2.2.3.1. Devaluering

2.2.2.3.2. Revaluering

2.2.3. Strukturpolitik

2.2.3.1. Rodekasse

2.2.3.2. Stramningsstrategi

2.2.3.3. Opstramninsstrategi

2.2.3.4. Langsigtet

2.3. Økonomiske teorier

2.3.1. Klassisk økonomisk teori

2.3.2. Keynesianisme

2.3.2.1. Efterspørgsel er vigtigt

2.3.2.2. Staten skal gribe ind (krisetilfæde)

2.3.3. Neoklassisk Økonomisk teori

3. Ideologier (:

3.1. Liberalisme

3.1.1. Individet er selvstændigt og stærkt

3.1.2. Egen lykke smed

3.1.3. Staten garantere sikkerhed og ejendom

3.1.4. Ellers blander de sig mindst muligt

3.1.5. Ellers blander de sig mindst muligt

3.2. Konservatisme

3.2.1. Familien og nationen

3.2.2. Mennesket er ufornuftigt og svagt

3.2.3. Indgå i sociale fællesskaber

3.2.4. Sociale forskelle skal ikke være for store

3.2.5. Afværge social uro

3.2.6. Giver naturlig hierarkisk opbygning

3.2.7. Staten sikrer orden

3.3. Socialisme

3.3.1. Samfundet bundet af stærke fællesskaber

3.3.2. Socialt væsen - Præget af miljø

3.3.3. Menneskerne er lige

3.3.4. Stor stat er nødvendig

3.3.5. Sikre liged

3.4. Socialliberalisme

3.4.1. Staten spiller en afgørende rolle

3.4.2. Samfundet - Indfri sin lykke

3.4.3. Præget af miljø

3.4.4. Sikre borgerne velstand

3.4.5. Fællesskaber giver individerne muligheder - social arv

3.4.6. Høj lighed i samfundet