Atomfysik

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Atomfysik af Mind Map: Atomfysik

1. Katastrofen i Fukushima

1.1. Tsunami

1.1.1. Ramte kraftværket

1.1.2. Mange uoverskuelige konsekvenser

1.1.3. Radioaktiv forurening breder sig

2. Radioaktiviteten opdages

2.1. Becquerel

2.1.1. Først i 1896 af Becquerel og siden i 1898, da ægteparret Pierre og Marie Curie, der havde fulgt op på Becquerels forskning, opdagede langt mere potente radioaktive kilder og derved for alvor satte radioaktiviteten på det videnskabelige landkort.

2.1.2. Becquerel er enheden for aktivitet inden for SI-systemet. Den er opkaldt efter fysikeren Henri Becquerel. 1 Bq svarer til ét radioaktivt henfald pr. sekund, og den formelle definition på becquerel er derfor 1 Bq = 1 s⁻¹.

3. Marie Curie

3.1. Pierre

3.1.1. Ægtefolk

3.2. Maria Skłodowska-Curie var en polskfødt fransk kemiker og fysiker.

4. Måling af radio aktiv stråling

4.1. Geigertæller

4.1.1. Bruges til at måle radio aktivitet.

4.1.1.1. I specielt egnet til at måle ioniserende stråling.

5. Protontallet, neutrontallet og nukleontallet

6. Uran

6.1. Grundstof 92 U

6.1.1. Har det kemiske symbol U: Under normale temperatur- og trykforhold fremtræder dette actinid som et gråligt, svagt radioaktivt metal.

7. Atomkernen

7.1. Kernen til et atom

7.1.1. Atomets positivt ladet partikler, protoner, ligger i kernen.

8. Radioaktiv stråling

8.1. Alfa

8.1.1. få cm luft og et lille hæfte, for at få gammastrålings evne til at blive stoppet

8.2. Beta

8.2.1. lidt tykkere bog(fysikbogen), for at få gammastrålings evne til at blive stoppet

8.3. Gamma

8.3.1. 3cm bly eller mere for at stoppe den helt

8.4. Beskyttelse mod radioaktivitet

8.5. Halveringstid

8.6. Henfaldssrækken

9. Isotoper i din egen krop

9.1. (Farlig i bananer)

9.1.1. Det er fra de radioaktive stoffer, såsom kalium i bananer, at den radioaktive stråling udspringer, og teoretisk set er det farligere at blive bestrålet inde fra kroppen.

10. Isotoper

10.1. Eks. oxygen

10.2. Hydrogen - 3 isotoper

10.2.1. Hydrogen - Deuterium - ((tetrium)

10.3. Ustabile isotoper

10.3.1. Uran 235

10.4. Definition af isotoper

10.4.1. Den samme udgave af et grundstof, hvor antallet af neutroner er forskellige

10.5. Isotopkort

10.5.1. Isotopkort siden med isotopkort

10.6. Symboler for isotoper

11. Solen

11.1. Engergien opstår ved fussion ad 2 H til He

11.1.1. https://cdn.alinea.dk/2018-06/28791627-1293-4aca-a58a-474a024cb6fd_fysik-kemi-udskoling-ioniserende-straaling-hydrogenkerner.png?width=3840&height=2160&mode=max&quality=80

11.2. Grundstoffernes mængdeforhold

11.2.1. https://cdn.alinea.dk/2018-06/11549fd4-9aea-469a-87af-1118f663e423_fysik-kemi-udskoling-ioniserende-straaling-grundstoffer-i-solen.png?width=3840&height=2160&mode=max&quality=80

11.3. Består mest af H

11.4. Stråling

11.4.1. Udsender synligt lys

11.4.2. Udsender infrarød stråling

11.4.2.1. Udsender Varmestråling

11.4.3. Udsender UV- ultraviolet stråling (Den kan vi ikke se, men udsender 3 typer

11.4.3.1. Udsender UV-a

11.4.3.2. Udsender UV- b

11.4.3.3. Udsender UV- c

11.4.3.3.1. Stoppes af ozonlaget (Kommer slet ikke ned til Jorden)

12. Atomets bestanddele

12.1. Kerne

12.1.1. Protoner

12.1.1.1. Positiv ladede partikler. Antallet afgør hvilket stof det er. Vejer 1 u (unit)

12.1.2. Neutroner

12.1.2.1. Ingen ladning neutrale. Vejer 1 u (unit)

12.2. Elektronbaner

12.2.1. Elektroner - mindste negative ladede partikler vi kender. Vejer 1/2000 u (unit)

12.2.2. Elektronerne kan springe mellem banerne og udsende lys - fotoner

12.3. Atomet er verdens mindste byggeklodser - Man kan bygge alt i verden med dem

12.4. Atomer slutter sig sammen og danner molekyler

12.5. Definition af en molekyle er den mindste bestanddel af et stof

12.6. Lige så mange protoner der er i kernen, lige så mange neutroner er der i kernen

12.7. Du kan ikke ændre på protonerne, men du kan godt ændre på neutronerne.

13. Atomets opbygning

13.1. Et atom er universets mindste byggeklodser

13.2. Definition af Molekyle er det mindste bestanddel af et stof. Kan bestå af ens eller forskellige grundstoffer- Ex H-H H2 eller NA-Cl NaCl salt.