Nieuwe werkvormen voor digital natives

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Nieuwe werkvormen voor digital natives af Mind Map: Nieuwe werkvormen voor digital natives

1. ICT en multimedia

2. Voorwaarden

2.1. Visie

2.2. Opleiding Leraars

2.3. Docent-ontwikkelteam

2.4. Bijsturen

2.5. Leermateriaal

2.6. ICT

2.7. Privacy wetgeving

3. Aandachtspunten tijdens

3.1. Coachen bij groepswerk

3.2. Leren van leerlingen

3.3. Alternatieven indien ICT faalt

3.4. Zijn alle leerlingen mee?

3.5. Komt iedereen aan bod?

3.6. (Inter)actief

3.7. Korte instructiemomenten

3.8. Afspraken met leerlingen

3.9. Aandacht leerlingen capteren

3.10. Zwakkere leerlingen

4. Aandachtspunten voor

4.1. Technische uitrusting

4.2. Structuur en inhoud les

4.3. Zijn alle leerlingen online?

4.4. Vooraf uittesten

4.5. Inspiratie

4.6. Ook ICT met mate

5. Mogelijkheden en werkvormen

5.1. Gepersonaliseerd leren

5.2. Differentiëren

5.3. Adaptief leren

5.4. e-learning

5.5. Digiborden

5.6. Presentaties

5.7. Leerpaden

5.8. Kennisclips

5.9. Antwoordsystemen

5.10. Geavanceerde formulieren

6. Meerwaarde

6.1. Leerlingen zijn meer betrokken

6.2. Leerlingen zijn actiever

6.3. Leerkracht kan meer aandacht geven aan leerlingen

6.4. Leerlingen hebben meer autonomie

6.5. Er is meer ruimte voor sociale interactie (groepswerk bijvoorbeeld)

6.6. Autocorrectie

6.7. Dichter bij belevingswereld jongeren

7. Secundair onderwijs

8. Onderwijsinnovatie

9. Ruimte om te experimenteren