Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Evolution af Mind Map: Evolution

1. Ifølge Darwin baseret på

1.1. Populations genetik

1.1.1. Hardy-Weinberg

1.2. Arv

1.2.1. Genetikkens arvelighedslove

1.2.1.1. Moderne syntese

1.2.2. Ring Speciation

1.3. Diversitet

1.3.1. Diversitets-skabende

1.4. Selektion

1.4.1. Naturlig selektion opdages

1.4.1.1. Økologisk selektion

1.4.1.1.1. Tilpasning af niche

1.4.1.2. Seksuel selektion

1.4.1.2.1. Hvor seksuelle træk fremmes uhæmmet

1.4.1.2.2. r- og K-type Strategi

1.4.1.3. Stabiliserende selektion

1.4.2. Retningsbestemt selektion

1.5. Selvisk gen

1.5.1. Kin-selektion

1.5.2. Selection-shadow

1.6. Artdannelse

1.6.1. Genetisk drift

1.6.2. Founder Effekt

1.6.3. Bottleneck

1.6.4. Anagenesis og Cladogensis

1.6.5. Præ-zygotisk isolation

1.6.6. Post-zygotisk isolation

1.6.6.1. Allopatisk

1.6.6.2. Peripatrisk

1.6.6.3. Parapatrisk

1.6.6.4. Sympatrisk

1.6.7. Advarselsfarver

1.6.7.1. Mimicry

1.6.7.1.1. Bates mimicry

1.6.7.1.2. Müllersk mimicry

1.6.8. Fyletisk gradualisme

1.6.9. Punctuated equilibrium