Indarbejdelse af IT-værktøjer i undervisningen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Indarbejdelse af IT-værktøjer i undervisningen af Mind Map: Indarbejdelse af IT-værktøjer i undervisningen

1. 1. Et opdateret fagsyn

1.1. Et fagsyn er lærerens holdning til og syn på sit fag i relation til fagets genstandsfelt, centrale indholdsområder og ikke mindst metoder udmøntet i specifikke undervisningsformer og elevaktiviteter.

1.1.1. Læreren har opdateret sig selv og sin undervisning og har været opmærksom på, hvilke tendenser der rører sig i vedkommendes fagområde.

2. 2. En fagdidaktisk kompetence

2.1. en fagdidaktisk kompetence som betyder, at man som lærer kan planlægge sin undervisning blandt andet med udgangspunkt i elevens forudsætninger, konkret viden om de faglige muligheder i forskellige it-programmer, kendskab til og viden om, hvordan forskellige faglige ressourcer der er tilgængelige på nettet kan omdannes til konkret undervisning osv.

2.1.1. Der er i særdeleshed tre læremiddeltyper, der har fundet frem til de danske skoler

2.1.1.1. Gratis, netbaserede faglige ressourcer som eksempelvis Google Docs

2.1.1.2. Fagspecifikke digitale værktøjer og programmer, som eksempelvis MatematikFessor

2.1.1.3. Digitale fagsystemer med abonnement, som eksempelvis Clio

2.1.2. For at vurdere, om et læremiddel kan anvendes i undervisningen, må man vurdere eller analysere læremidlet ud fra nogle kriterier. Den faglige læremiddelkompetence består af en del underkompetencer, bl.a.

2.1.2.1. 1. En kompetence til at analysere og vurdere læremidlers kompetence i et specifikt fag .

2.1.2.2. 2. En kompetence til i sin planlægning til at kunne se og omsætte en net baseret læringsresource til et relevant fagligt læremiddel for en konkret elevgruppe. (Hansen 2010)

3. 3. En undervisningspraktisk kompetence

3.1. Det kræver en undervisningspraktisk kompetence, at omdanne sine didaktiske overvejelser og undervisningsplan til en udbytterig og konkret undervisning, hvor eleven får det udbytte af det som der er lagt op til i FFM. Læreren skal kunne omdanne planerne til en god praksis med eleverne.

3.1.1. Undervisningspraktisk kompetence er den generelle lærerkompetence, som man tilegner sig, når man omdanner teori til praksis i f.eks. praktikken. Læreren står over for to udfordringer, når de skal integrere it i undervisningen:

3.1.1.1. Den første handler om, at it ofte opfører sig anderledes end først antaget da læreren planlagde undervisningen. Dette kræver, at man har et bagkatalog af ”plan b’er”/ alternativer, som kan tages i brug, hvis it-værktøjet opfører sig underligt eller er nede.

3.1.1.2. Den anden udfordring handler om ”den digitale fælde” således, at man som underviser overleverer rollen som lærer til internettet, så eleven dermed selv skal lære nogle af de ting, som læreren normalt ville undervise i mundtligt. Dette kan få selv den mest kompetente lærer til at miste lærer-elevrelationen til fordel for brugen i it i deres undervisning.

3.1.1.2.1. Det, at man inddrager it i undervisningen, kan betyde en ud af to ting:

4. 4. Tilstrækkelige tekniske ressourcer

4.1. De tre forudgående kompetencer kan tilskrives lærerens professionelle og egne kundskaber, hvorimod at den fjerde og sidste er mere fokuseret på miljøet og de omkringværende it-værktøjer. For at alle lærere kan leve op til FFM, forventes der:

4.1.1. Tilstrækkelige it-værktøjer som eksempelvis iPad, computer, apps osv.

4.1.2. Et stabilt netværk