Jorden og livets udvikling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Jorden og livets udvikling af Mind Map: Jorden og livets udvikling

1. Big Bang

1.1. Solsystemet

1.1.1. Massetiltrækning = planeter

1.1.2. Stjerner

1.1.2.1. Vores "sol"

1.1.3. Planeter

1.2. Små atomer

1.2.1. Store atomer senere

1.2.2. Helium

1.2.3. Hydrogen

1.3. Atomers bestanddele

1.3.1. Neutroner

1.3.2. Protoner

1.3.3. Ellektroner

2. Global opvarmning

2.1. Vandet stiger

3. Forhistorisk tid

4. Levende organismers udvikling

4.1. Dinoer

4.2. Forskellige dyr

4.3. Viderebringe sine genre

4.4. Vand

4.4.1. Forskellige teorier for dets opståen

4.5. Encellede organismer

4.5.1. Flercellede organismer

4.5.1.1. Bløddyr

4.5.1.1.1. Hvivldyr

4.5.1.1.2. Hvivlløse dyr

5. Evolution

5.1. Dyres tilpasninger og overlevelse

5.2. Menneskers tilpasninger

5.2.1. Fremtidens muligheder

5.3. Seksuel selektion

5.4. Mutationer

5.5. Naturlig selektion

6. Jordens skabelse

6.1. Kontentieldriften

6.1.1. "pandera"

6.2. Atmosfærens opbygning

6.3. Vandets "opståen" på jorden

6.4. Vulkaner

6.5. Aktiv overfalde

6.6. Varmt

6.7. Ikke muligt med liv

7. Månen

7.1. Tidevand

8. Livets kredsløb

9. Fotosyntese

10. Gud som kontrast