Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ferskvand af Mind Map: Ferskvand

1. Stillestående vand

1.1. Findes i søer og vandhul

1.2. Har ikke så højt iltindhold

2. Rindende vand

2.1. Findes i åer og floder

2.2. Dyr

2.2.1. De skal altid kunne holde sig fast til noget

2.3. har højt iltindhold, skyldes sten og lavvandene områder

3. Gælle

3.1. Kan blive i vandet

3.2. Gællerne optager ilt fra vandet

3.3. Svagt rindende vand = Større gæller

4. Fysik gælle

4.1. Luftboble under dækvinger

4.2. Henter luft boble fra overflade

4.3. Åbne spirakler langs kropsiden

5. Hudånding

5.1. Optager ilt direkte gennem huden

6. Næringsrig sø

6.1. Fosfat og nitrat giver planter gode vækstmuligheder

6.2. Der vokser alger og søplanter

6.3. Mange alger, uklart vand og for det meste grønt

7. Nærings fattig sø

7.1. Jorden er sandet

7.2. Indeholder få uorganiske næringsstoffer

8. Planter

8.1. De vokser ved optagelse af ilt og næringsstoffer

9. Fødekæder

9.1. Viser sammenhæng mellem dyr og planter