Evalueringsmodel: Modaliteter i fremlæggelser

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Evalueringsmodel: Modaliteter i fremlæggelser af Mind Map: Evalueringsmodel: Modaliteter i fremlæggelser

1. Kropslige

1.1. Typer: Gestik, mimik - alle former for kropslige bevægelser

1.2. Eksempler: Håndbevægelser bruges kan underbygge pointer. Man kan fx lægge hånden på hjertet, når man taler om følelser, eller bruge hænderne til at illustrerer, at to hovedpersoner går fra hinanden.

1.3. Funktion: At underbygge den sproglige repræsentation med bevægelser, som passer til det man siger.

2. Genstande

2.1. Eksempler: At medbringe et korset og sende det rundt i klassen under en fremlæggelse om"Irene Holm", for at underbygge forståelsen af hvordan det var at være kvinde i 1890.

2.2. Funktion: Fremmer forståelsen for produktet, ved tilhørerne kan interagerer med genstande.

3. Billeder

3.1. Eksempler: Inddrage billeder, film, kunst mm. fra den pågældende tidsalder, eller det område, som elevproduktet tager udgangspunkt i.

3.2. Funktion: Hjælper modtageren til, at genkende bestemte tidsaldre og problemstillinger.

4. Diagrammatiske

4.1. Eksempel: Søjlediagram over udviklingen lønforskellen mellem mænd og kvinder, for at illustrere kvinders muligheder og rettigheder i en bestemt tidsalder. Vise statistik over antallet af indvandrere på kontanthjælp i diskussion om digtsamlingen "Yahya Hassan".

4.2. Funktion: Skaber præcision og forståelse for bestemt emne.

5. Sproglige

5.1. Type: Tale og skrift

5.2. Eksempel: At ende sin fremlæggelse med en klassediskussion om værkets problemstilling.

5.3. Funktion: Danner grundlag for sammenhængende forståelse ved også at anvende spontant hverdagssprog

6. Læringmål

6.1. 1. Eleverne kan kategoriserer forskellige modaliteter

6.2. 2. Eleverne kender modaliteternes funktion i en multimodal tekst

6.3. 3. Eleverne kan anvende lærermidlet til selv at fremstille gode multimodale fremlæggelser