Arbejdsforhold for land og by.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Arbejdsforhold for land og by. af Mind Map: Arbejdsforhold for land og by.

1. Fabriks arbejderne trækkede meget støv i deres lunger.

2. landsarbejder var udenfor og fabriksarbejder var indenfor

3. Arbejdsforholdene var meget dårlige.

4. Fabriksarbejderne fik løn for deres arbejde, men dem der arbejdede på markerne, fik kun løn når de solgte.

5. I byen skiftede man tit jobs.

6. i byen havde man en fagforening, det havde man ikke på landet.