Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mutationer af Mind Map: Mutationer

1. Somatiske Mutationer

1.1. Ikke arvelig mutation i kroppens celler

2. Kim-bane Mutationer

2.1. Arvelig mutation i kønceller

3. Gen Mutationer

3.1. Punktmutation

3.1.1. Missens mutation

3.1.1.1. Et kodon ændres så det nu koder for et andet aminosyre

3.1.2. Tavs mutation

3.1.2.1. Ændringen i kodon ændrer ikke hvilket aminosyre den koder for

3.1.3. Nonsens mutation

3.1.3.1. Det muterede kodon ændres til et stop-kodon, så proteinet pludselig afsluttes i utide.

3.2. Frame-shift mutationer

3.2.1. Insertions mutation

3.2.1.1. Der indsættes nukleotider

3.2.2. Deletions mutation

3.2.2.1. Et nukleotid fjernes

4. Kromosomale Mutationer

4.1. Deletion

4.1.1. En større del af kromosomet (måske flere gener) forsvinder.

4.2. Duplikation

4.2.1. En større del af kromosomet vil gentage sig selv 2 gange (gener vil være repræsenteret dobbelt).

4.2.1.1. Giver kroppen mulighed for at få nye egenskaber. Kan have en evolutionær langsigtet effekt.

4.3. Inversion

4.3.1. Et område i kromosomet spejlvendes (generne er der stadig, men deres rækkefølge, og dermed deres påvirkning ved ændringer i kromatinstrukturen, er ændret).

4.4. Translokation

4.4.1. Kromosomer udveksler genetisk materiale (måske gener)