Markedesanalyse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Markedesanalyse by Mind Map: Markedesanalyse

1. Dataindsamling

1.1. Formidling af Data

1.2. Viden fra konkurrenter

2. Datakilder

2.1. Primære Datakilde

2.2. Sekundær Datakilde

2.3. Informationer til speciale formål

3. Databaser

3.1. Større mængde information

3.2. Relevante informationer

4. Kvalitative metoder

4.1. Der er Intet konkret svar

4.2. Dybtieinterview

4.2.1. Dybere indsigt i respondentens viden om et emne

4.2.2. Fx bilforhandler

4.3. Fokusgrupper

4.3.1. Udvalgte personer diskutere udvalgte emner

5. Kvantitative metoder

5.1. Det er data som er muligt at kunne sætte tal på

5.2. Personlig interview

5.2.1. Bruges omkring købsadfærd, husholdningsspørgsmål og forbrugsmønstre

5.2.2. Direkte og personlig kontakt med respondenten

5.3. Telefon Interview

5.3.1. Varer sjældent mere end 10-15 min

5.4. Capi metoder

5.4.1. Anvendes ved personlige interviews i hjemmet

5.4.2. Anvendes til kundeundersøgelser og tilfredshedsmålinger

6. Spørgeskemaudformning

6.1. Hverken for mange eller for få spørgsmål

6.2. Lidt forståeligt sprog

6.3. Neutrale spørgsmål

6.4. Spørg kun om en ting i hvert spørgsmål

7. Respondentudvægelse

7.1. En stik prøve

7.1.1. Et udsnit af populationen som skal repræsentere resten

7.2. Population

7.2.1. Totale antal personer man ønsker at undersøge

8. Stikprøveudvælgelse

8.1. Simple tilfældig udvælgelse

8.1.1. Samme metode som lotto metoden

8.2. Stratifiseret udvælgelse

8.2.1. Når man går efter en bestemt målgruppe man vil interviewe

9. Fejlkilder

9.1. Typiske fejlkilder

9.1.1. Populationen er fejldefineret

9.1.2. Interviewer fejl

9.1.3. Respondenten vil ikke svare

10. Repræsentativitet

10.1. Repræsentavitet i videnskabelig forstand

10.1.1. Udfra en stikprøve kan du generalisere hele befolkningen

10.2. Respondent udvælgelse og bortfald

10.2.1. Udfra fx CPR finder man ud af hvor mange personer man skal bruge

11. Markedsanalyseprocssen

11.1. Markedsanalyseproces

11.1.1. Den kan inddeles i faser

11.1.1.1. Fase 1 danner man grundlag for de andre faser (4 faser)

12. Big Data

12.1. Big Data

12.1.1. Den dækker over indsamling, opbevaring, analyse, behandling og fortolkning af de store mængder data, der findes i informationsamfundet

12.2. Big Data strategi

12.2.1. Man skal have en strategi for sit Big Data, for at det bliver værdifuldt på længere sigt

12.3. Strategien inddeles i 4 faser