Grupa społeczna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grupa społeczna by Mind Map: Grupa społeczna

1. Facylitacja społeczna

1.1. Zadanie łatwe

2. Charakterystyka

2.1. Dwie i więcej osób

2.2. Poczucie przynależności "my"

2.3. Wspólny cel

2.4. Komunikacja "twarz w twarz"

2.5. Wzajemny wpływ

3. Struktura i funkcjonowanie

3.1. Skuteczność

3.1.1. Grupa jest bardziej skuteczna kiedy składa się z niewiele osób

3.1.2. Duch grupy

3.1.3. Różne umiejętności członków

3.1.4. Kompensacja sił

3.1.5. Suma wiedzy

3.1.6. Stymulacja

3.1.7. Zaangażowanie w zadanie

3.2. Nieskuteczność

3.2.1. Burza mózgów

3.2.1.1. Reakcja łańcuchowa

3.2.2. Efekt następnego w kolejce

3.2.2.1. Spadek uwagi do cudzej wypowiedzi jeżeli po niej mają się wypowiadać

3.3. Spójność

3.3.1. Spójność - suma sił jednostki do pozostania w grupie

3.3.1.1. Grupa jest bardziej spójna im trudniej do niej wejść

3.3.1.1.1. Realność grupy - symbole, normy, rytuały przejścia

3.3.1.1.2. Atrakcyjność członków grupy

3.3.1.1.3. Duma grupowa

3.4. Normy grupowe - reguły określające właściwe i niewłaściwe zachowania

3.5. Status (prestiż)

3.6. Struktura

3.7. Pozycja społeczna - miejsce związane z funkcją w grupie

3.8. Rola społeczna - zachowanie które grupa oczekuje od jednostki

4. Interakcja

4.1. Czlonki

4.1.1. Specjaliści zadaniowi (zbliżanie do celu)

4.1.2. Specjaliści społeczno-emocjonalni (solidarność, zgoda)

4.2. Wpływy większości i mniejszości

4.2.1. Większość

4.2.1.1. Konformizm zewnętrzny

4.2.2. Mniejszość

4.2.2.1. Cicha zmiana poglądów

4.2.2.2. Charakterystyka

4.2.2.2.1. Wyrazistość

4.2.2.2.2. Niezłomność

4.2.2.3. Strategi wpływu

4.2.2.3.1. Konsekwentne odstępstwo - otwartość i rozumienie innych ale obronią swoi poglądy

4.2.2.3.2. Dwufazowa strategia - przyjaciel -> opozycja)

4.3. Konformizm i posłuszeństwo

4.3.1. Skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowanie w taki sposób jak inni ludzi

4.3.2. Eksperyment Ascha

4.3.3. Badanie Sherifa

4.3.4. Drutach i Gerara

4.3.5. Eksperyment Stanleya Milgrama

5. Wpływy

5.1. Hamowanie społeczne

5.1.1. Zadanie trudne

5.1.2. Próżniactwo społeczne

5.1.2.1. Spad indywidualnej motywacji (ciągniecie liny)

5.2. Decyzje grupowe

5.2.1. Zjawisko polaryzacji grupowej

5.2.1.1. Wyjaśnienie

5.2.1.1.1. Koncepcja porównań społecznych

5.2.1.1.2. Syndrom myślenia grupowego

5.2.1.1.3. Model kolektywnego wysiłku

5.2.1.1.4. Koncepcja argumentacji perswazyjnej

6. Przywództwo i władza

6.1. Władza- zdolność do wywieraniu wpływu na innych minus zdolność owych innych wywierania wpływu na jednostkę

6.2. Przywódczy zachowują się w ten sposób, który jest potrzebny dla grupy.

6.2.1. Cechy przywódcy

6.2.1.1. Inteligencja

6.2.1.2. Męskość

6.2.1.3. Ekstrawersja

6.2.1.4. Przystosowanie

6.2.1.5. Dominacja

6.2.1.6. Towarzyskość

6.2.1.7. Empatia

6.2.1.8. Ambitntość

7. Powody tworzenia

7.1. Potrzeba afiliacji (przebywanie z innymi)

7.2. Wsparcie społeczne

7.3. Realizacja projektów