Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SMTTE by Mind Map: SMTTE

1. Sammenhæng

1.1. Udvikling

1.1.1. Understøtte, inspirere og skabe rammerne

1.2. Målgruppe

1.2.1. 11 børn i alderen 4

1.3. Børnenes forudsætninger

1.4. Skovens omgivelser

1.5. Procesdrama - Fortælling

2. Mål

2.1. Udtrykke sig æstetisk

2.2. Improvisation

2.3. Æstetiske kompetencer

3. Tegn

3.1. Kreativitet/fantasi

3.2. Aktiv deltagende

3.3. FLOW

4. Tiltag

4.1. Udklædning/rekvisitter

4.2. Roller

4.2.1. Prinsessen, fortæller og trolden

4.3. Indragelse af børnene

4.4. Observationer

5. Evaluering

5.1. Dokumentation

5.1.1. Billeder/videoer

5.2. Børnenes rekationer

5.3. Vores handling på baggrund af det?

5.4. Nåede vi målene?

5.5. Kritiske refleksioner