Communiceren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Communiceren by Mind Map: Communiceren

1. LSD

1.1. Luisteren

1.2. Samenvatten

1.3. Doorvragen

2. SOFTEN

2.1. Smile

2.2. Open

2.3. Forward lean

2.4. Touch

2.5. Eye contact

2.6. Nod

3. Non-verbaal speekgedrag

3.1. Oogcontact

3.2. Gezichtsuitdrukking

3.3. Lichaamshouding

3.4. Kleding

3.5. Gebaren

3.6. Intonatie

3.7. Zwijgen

4. Gesprekstechnieken

4.1. Non-directief tweegesprek

4.2. Directief tweegesprek

5. Vragen

5.1. Open vraag

5.2. Gesloten vraag

5.3. Hoofdvraag - doorvraag

5.4. Samenvattende vraag

6. Vergadering

6.1. Voorzitter

6.1.1. neemt de leiding

6.1.2. vergadering effectief laten lopen

6.2. Notulist

6.2.1. uitvoerig verslag

6.2.2. beknopt verslag

6.2.3. besluitenlijst

6.3. Deelnemers

6.3.1. verantwoordelijk voor effectief en efficiënte vergadering

7. Overleg

7.1. 1. Beeldvorming

7.2. 2. Oordeelvorming

7.3. 3. Besluitvorming

8. Basismodel

8.1. Zender > Boodschap > Ontvanger

8.2. Encoderen > [evt. ruis] > Decoderen

9. Plus- en verbeterpunten

9.1. Het gebruik maken van SOFTEN

9.2. De ''L'' en de ''S'' goed beheersen van LSD

9.3. Vaker en dieper doorvragen (''D'' van LSD)

9.4. Lichaamshouding bij het presenteren