Danmarks grænser og nationalfølelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Danmarks grænser og nationalfølelse by Mind Map: Danmarks grænser og nationalfølelse

1. Treårskrigen 1848

1.1. Begreber

1.1.1. Borgerkrig

1.1.2. Slesvig og Holsten

1.1.3. Nationalliberalisme

1.1.4. Ånden fra 48´

1.1.5. Den danske helstat

2. Stormen på Dybbøl 1864

3. Genforeningen 1920