asamblea 19M

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
asamblea 19M by Mind Map: asamblea 19M

1. seguir decisións madrid?

1.1. cousas distintas en vigo

1.1.1. apoiar madrid

1.2. debatir puntos madrid

1.2.1. non a privilexios políticos

1.2.1.1. salariais

1.2.1.2. inmunidad

1.2.2. declaración patrimonio cargos públicos

1.2.3. eliminar cargos libre asignación

1.2.4. reducción de xornada para promo de empleo

1.2.5. (...non se pode falar de propostas concretas)

1.3. facendo ahora

1.3.1. prever accións futuras

1.3.2. xogar do mesmo xeito: legalmente

2. accións a tomar

2.1. reparto de panfletos en oficiñas desemprego

2.2. organizar posible manifestación sábado

2.3. crear un buzón de suxestións

2.4. interrumpir oficiñas bancos

2.4.1. mala idea molestar

2.5. informar máis sobre a actual lei electoral

3. ideas

3.1. obxectivo: intentar aunar máis xente á causa (conciencia colectiva)

3.2. lei electoral

3.2.1. xa hai info, pero a xente non sabe

3.2.2. a xente precisa desta información

3.2.3. charlas explicativas en praza

3.2.3.1. sistema D'Hont e reparto

3.2.3.2. causas financieiras da crise

3.3. asamblea: non levar propostas concretas

3.3.1. rexeneración sistema base

3.3.2. discutir idade xubilación

3.4. intentar levar o poder ó pobo

3.4.1. usar novas tecnoloxías

3.4.2. iniciativas lexislativas populares

3.4.3. listas abertas contra disciplina partidos

3.5. creación de manifiesto ético de riqueza

3.5.1. evitar que o poder sexa das fortunas

3.5.2. mellor reparto e menos acumulación

3.6. eliminar parásitos sociais

3.7. facilitar entrada partidos minoritarios

3.7.1. evitar bipartidismo

3.7.2. máis voces para representar a todos

4. reflexións

4.1. o sistema está feito para non poder cambiarlo

4.2. esto ya se sabíais iba a pasar