Oplysningstiden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oplysningstiden by Mind Map: Oplysningstiden

1. Fæstebonde

1.1. En bonde, der har lejet sig ind på en godsejers gård.

1.2. Bonden arbejder for godsejeren.

2. Demoralisering

2.1. Svækket moral, holdning, motivationen eller mod.

3. Træhest

3.1. Et tortur/strafferedskab.

3.2. En planke, med fire stolper, som udgjorde hestens ben.

3.3. Den, som skulle straffes blev anbragt på planken med bagbundne arme og vægte under fødderne.

3.4. Blev forbudt i Danmark i 1787.

4. Indførsel af tvungen kirkegang

4.1. Kristendommen blev taget mere alvorligt og folket blev mere kristent.

4.2. Ikke i orden at der festes og drikkes i juletiden.

4.3. Folk havde mindre lyst til at gå i kirke fordi de følte sig tvunget.

5. Indførsel af tvungen konfirmation

5.1. Skoler blev mere kristne.

5.2. Barnet skulle begynde i skole, så de kunne lære om kristendommen.

6. Stavnsbåndets indførsel og afskaffelse

6.1. I 1733 bestemte kongen at mænd mellem 14-36, ikke måtte rejse væk fra deres bopæl.

6.2. Da Godsejerne skulle stille med soldater til landmilitsen, derudover havde godserne også brug for arbejdskraft.

7. Afskaffelse af slaveriet

7.1. Den danske ophævelse af slaveriet skete først i 1848.