Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie by Mind Map: Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie

1. 4. Management

1.1. visie

1.1.1. waar gaan we naar toe

1.1.2. wat willen we

1.1.3. met welke middelen

1.1.4. met welke mens(kracht)

1.2. klassemanagement

1.3. prioriteiten

1.4. competenties

1.4.1. leiderschap

1.4.2. daadkracht

1.4.3. ruimte geven

1.5. overleg

1.5.1. directies

1.5.2. ict

1.6. faciliteren

1.6.1. financieel

1.6.2. huisvesting

2. 3. Communicatie

2.1. mensentaal/digitaal

2.2. platform

2.3. Doelen

2.4. Methoden

2.5. plan

3. 5.Planning

3.1. ict-bijeenkomsten

3.2. scholingsbijeenkomsten

3.3. vervanging hardware

3.4. budgetten

3.5. meerjaren beleidsplan

3.5.1. facilitair

3.5.2. educatief

3.6. overlegmomenten

3.6.1. CvB

3.6.2. Collega managers

3.6.3. directies

3.6.4. divesre platformen

3.6.4.1. Bic-NH

3.6.4.2. Bic

3.6.4.3. Rovict

3.6.4.4. Dotcom

3.6.4.5. Uitgevers

3.6.4.6. Microsoft

3.6.4.7. enz.

3.6.5. ict-coördinatoren

3.6.6. ict-vergaderingen op scholen

3.7. beurs/seminar bezoek

3.8. schoolbezoek

3.8.1. facilitair

3.8.2. educatief

4. 1.Veranderen

4.1. lef & passie

4.2. visie

4.3. cultuuromslag

4.4. Invloed [positieve macht]

4.5. Loslaten

4.6. Verantwoordelijkheidsbesef

4.7. Procesbegeleiding

4.8. bottum up

4.9. Kleine stappen, grote verandering

4.10. kennis/vaardigheden/attidude

4.11. Innovatie

5. 6.ICT

5.1. visie

5.1.1. ondersteuning

5.1.1.1. hardware

5.1.1.1.1. afschrijving

5.1.1.2. software

5.1.1.2.1. vervanging

5.1.1.2.2. licenties

5.1.1.3. deskundigheidsbevordering

6. 2. Competenties

6.1. BIC-er

6.1.1. Vaardigheid

6.1.1.1. Omgaan met mensen

6.1.1.2. Omgaan met veranderingen

6.1.1.3. Omgaan met weerstanden

6.1.1.4. Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen

6.1.1.5. Kunnen inschatten welke ontwikkelingen relevant zijn

6.1.1.6. Enthousiasmeren

6.1.1.7. Empatisch denken en handelen

6.1.1.8. Vergadertechniek

6.1.1.9. Coaching

6.1.1.10. Financiele vaardigheden

6.1.1.10.1. Begrotingen maken

6.1.1.10.2. Planningen

6.1.1.11. Strategisch denken

6.1.2. Opleiding

6.1.2.1. aanleren vaardigheden

6.2. leerkrachten

6.2.1. Opleiding

6.2.1.1. curriculum

6.2.1.2. aansluiten bij leerbehoefte

6.2.1.3. betekenisvol

6.2.1.4. gecertifceerd

6.2.1.5. delen van best practices

6.2.1.6. leren van en met elkaar

6.2.1.7. zo veel mogelijk op maat

6.2.2. vaardigheid

6.2.2.1. organiseren

6.2.2.2. basisvaardigheden ICT

6.2.2.3. flexibiliteit

6.2.2.4. veranderingsbereidheid

6.2.2.5. samenwerken

6.2.2.6. inovatief denken

6.2.2.7. in kunnen leven in leerlingen

6.3. ict-coördinator

6.4. Management