Studentsucces

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Studentsucces by Mind Map: Studentsucces

1. Mogelijkheid bieden voor versnellen, Alternatief programma voor studenten die iets al kunnen.

2. Onderlinge afspraken over tussentijds toetsen.

3. Koppeling beroepspraktijk

3.1. Levensechte projecten

3.2. Certificeringstrajecten

3.3. Gastsprekers bedrijfsleven (commitment)

3.4. Vlog maken tijdens BPV

3.5. Seminar met ICT thema's

3.6. Netwerkborrel

3.7. Werkveld commissie

3.8. 1e jrs laten meelopen op stage met 2e jrs Bv. 1 projectweek

3.9. Bezoeken bedrijven door studenten

3.10. Intensiever contact tussen LOB en student.

3.11. Informatie delen

3.11.1. Betrokkenheid collega's BPV procedure.

3.11.2. Tijdig tussen BPV medewerkers en studenten.

4. Toetsing en examinering

4.1. Plan Toetsing en Afsluiting inzichtelijk voor student.

4.1.1. Per vak: wat moet de student kunnen en de wijze van toetsen.

4.1.2. Variatie in toetsinstrumenten.

4.1.2.1. Individueel, groepswerk, portfolio, presentatie, schriftelijk, etc.

4.2. Uniformiteit.

4.2.1. In manier van beoordelen.

4.2.2. Goed systeem voor planning en registratie dat door iedereen gebruikt wordt.

4.2.2.1. Discussie of grade centre BB voldoet.

4.3. Toetsen op maat.

4.3.1. Vak afronden op moment dat student eraan toe is.

4.4. Werken met rubrics.

5. Begeleiding

5.1. Leerlingen zich gezien laten voelen

5.1.1. aanspreken

5.1.2. interesse tonen

5.1.3. bellen als ze er niet zijn

5.1.4. complimenten geven

5.2. Voorlichting

5.2.1. arbeidsperspectief aangeven

5.2.2. Inzicht geven in opleiding door lessen en opdrachten.

5.2.3. Uitzoeken: wie heeft de open dag bezocht? Zijn dit de uitvallers?

5.3. Meer ouders betrekken

5.3.1. Workshop door studenten aan ouders.

5.4. Rooster goed checken.

5.4.1. BPV voorlichting ook voor ouders, ook over keuzedelen.

5.5. LOB: handboek (leerlijn) voor de mentorlessen

5.5.1. Een groep maken; samen dingen doen.

5.5.2. Afstemmen met lessen: studiebegeleiding, loopbaanleren, mentorlessen.

5.5.3. Concreet PvA opstellen met advies hoe doelen te bereiken.

5.5.4. Leren plannen en huiswerk maken , met breingeheimen.nl

5.5.5. Algemene zaken doorlopen

5.5.6. Iedere dag ICT op het programma. Voor alleen mentoruur komen ze niet.

5.6. VNSA met als doel student binnenhouden

5.6.1. Iedere student iedere periode een advies geven.

6. Professionalisering team

6.1. Op goede momenten inplannen.

6.2. Regie op keuze workshops op studiedagen en aansluiten bij behoefte docenten.

6.2.1. Inventariseren waar behoefte ligt.

6.2.2. ROC aanbod ruime keuze bijscholing

6.3. Gebruikmaken van elkaars professionaliteit

6.3.1. Bv. uitleg O365

6.3.2. Elkaar 'spreekbeurt' geven.

6.4. Gelijke pauzetijden om af te stemmen tijdens kop koffie.

6.5. Intervisie

6.5.1. Elkaar inspireren, inzicht lessen docenten onderling., good en bad practices uitwisselen.

6.5.2. Lesbezoeken bij en reflecteren met observatieapp.

6.6. Professionele cultuur

6.6.1. Vertrouwen en aanspreekcultuur

6.6.2. Afspraak = afspraak

6.6.3. Mail etiquette

7. Onderwijskwaliteit

7.1. Toegankelijker voor studenten

7.1.1. Koppeling KD aangeven.

7.1.2. In en met BlackBoard werken: overdraagbaarheid.

7.1.3. Continu open voor innovaties.

7.1.4. Differentiatie en excellentie.

7.2. Meer praktijk.

7.2.1. Leerlingen willen doen, niet teveel zitten en niet te lange dagen.

7.3. Bevlogen onderwijs

7.3.1. Hersenspelletjes in competitievorm. en out of the box werkvormen

7.3.2. Korte toetsing en feedback. (bv. met kahoot)

7.3.3. Zelfstandige werkhouding bijbrengen.

7.3.4. Ruimte voor uitdagingen.

7.3.5. Korte herhaling en dan verder met nieuwe lesstof.

7.4. Organisatie

7.4.1. Klassen kleiner: 20 studenten = ideaal.

7.4.2. 1 projectweek per half jaar met alle vakken.