biologie hoofdstuk 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
biologie hoofdstuk 1 by Mind Map: biologie hoofdstuk 1

1. organismen

1.1. geen levensverschijnselen

1.1.1. dood

1.1.2. levenloos (nooit geleefd

1.2. groeien/ontwikkelen

1.2.1. verandering bouw

1.2.2. functioneren delen individu

1.3. levensverschijselen

1.3.1. voortplanting

1.3.1.1. zelfde soort

1.3.2. stofwisseling

1.4. individu

1.4.1. levensloop

1.4.1.1. dood

1.4.2. levenscyclus

2. biologische eenheden

2.1. moleculen

2.2. organel

2.3. cel

2.3.1. prokaryoten(1cel)

2.3.1.1. geen celkern

2.3.2. eukaryoten(1+cel)

2.3.2.1. DNA in celkern

2.4. weefsel

2.4.1. cellen met zelfde vorm en functie bij elkaar

2.5. orgaan

2.5.1. specifieke bouw en functie

2.5.2. meerdere weefsels

2.6. organenstelsel

2.6.1. organen die samen een functie uitoefenen

2.6.2. planten en dieren meerder oranenstelsels

2.7. populatie

2.7.1. groep individuen van dezelfde soort

2.8. levensgemeenschap

2.8.1. populaties van verschillende soorten

2.9. ecosysteem

2.9.1. begrensd gebied

2.9.1.1. abiotisch (levenloos)

2.9.1.2. biotische (levend)

2.10. biosfeer

3. zelfregulatie

3.1. herstel schade

3.2. verdedigen

3.3. ademhalen

3.4. voeden

3.5. aanpassen omgeving

3.6. organismen

3.6.1. autotrofe

3.6.1.1. maken eigen voedsel

3.6.1.2. chemische reactie/ fotosynthese

3.6.2. heterotrofe

3.6.2.1. verbruiken energie vastgelegd door autotrofe

4. zelforganisatie

4.1. genexperssie

4.1.1. aan

4.1.2. uit

4.2. celdifferentiatie

4.2.1. kiemcel uit zaad van plant (1)

4.2.2. embryo plant (2)

4.2.3. volwassen plant (3)

4.2.3.1. cel uit stengel

4.2.3.2. sluitcel huidmondje

4.2.3.3. wortelhaarcel

5. evolutie

5.1. genetische variatie

5.1.1. verscheidenheid in genotypen

5.2. natuurlijke selectie

5.2.1. overleven aangepast

5.2.2. dood

5.3. soort

5.3.1. nieuwe soort in soort door scheiden

5.3.1.1. niet kunnen voortplanten

5.3.1.2. reproductieve isolatie

5.3.2. biodiversiteit door evolutie

5.3.2.1. Charles Darwin

6. ordening

6.1. taxonomie

6.1.1. verwachting

6.2. systematiek

6.2.1. eukaryoten

6.2.1.1. schimmels

6.2.1.2. planten

6.2.1.3. dieren

6.2.1.4. protisten (1+)

6.2.2. prokaryoten (1cel)

6.2.2.1. bacteriën

6.2.2.2. archae

7. onderzoek

7.1. beschrijvend onderzoek

7.1.1. data

7.1.2. inductie

7.2. hypothese onderzoek

7.2.1. observatie

7.2.2. probleemstelling

7.2.3. hyphothesevorming

7.2.4. experimentele fase

7.2.4.1. onderzoeksvraag

7.2.5. resultaten

7.2.6. conclusie