Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Контролінг by Mind Map: Контролінг

1. Визначення

1.1. Погляди вчених

1.1.1. Маєр

1.1.1.1. концепція управління підприємством, що забезпечує його довгострокове існування

1.1.1.2. система забезпечення виживаності підприємства в короткостроковому в довгостроковому аспектах, відповідно оптимізація прибутку й збереження відносин підприємства з навколишніми його сферами

1.1.2. Градова

1.1.2.1. концепція ефективного управління підприємством, що забезпечує його довгострокове існування на ринку

1.1.3. Анташов, Уварова

1.1.3.1. концепція менеджерів підприємства, орієнтована на його довгострокове й ефективне функціонування в мінливих умовах господарювання

1.1.4. Данілочкиної

1.1.4.1. функціонально відокремлений

1.1.4.2. реалізація коментуючої функції управлінні

1.1.4.2.1. оперативні рішення

1.1.4.2.2. стратегічні рішення

1.1.5. Петренко

1.1.5.1. варіанти обліку

1.1.5.1.1. аналіз

1.1.5.1.2. облік

1.1.5.1.3. контроль

1.1.5.1.4. планування

1.1.5.2. види контролю

1.1.5.2.1. оперативний

1.1.5.2.2. стратегічний

1.1.6. Давидович

1.1.6.1. система дослідження траєкторії стратегічного розвитку підприємства

1.1.6.1.1. на підставі певної мети підприємства

1.1.6.1.2. відстеження тенденцій розвитку господарських процесів

1.1.6.1.3. результатів на основі планування, обліку, аналізу й контролю економічних показників,

1.1.7. Базась

1.1.7.1. інтеграція

1.1.7.2. координація

1.1.7.3. сприяє діяльності відділів підприємства

1.1.7.3.1. ефективне планування

1.1.7.3.2. довгострокове функціонування підприємства

1.1.7.3.3. досягнення поставлених цілей

1.1.8. Аніскін

1.1.8.1. управління майбутнім відповідно до поставлених позначок і завданнями для досягнення довгострокового й ефективного функціонування підприємства

1.2. Загальна концепція

1.2.1. інтеграція і координація діяльності

1.2.2. ефективне управління

1.2.2.1. стратегія

1.2.2.2. цілі

2. Інформаційно-регулююча система

2.1. Інформаційний потенціал

2.1.1. інформаційні ресурси і можливості

2.1.1.1. доброякісна нормативно-правова

2.1.1.2. нормативно-довідкова та фактографічна інформація

2.1.2. трудові ресурси і можливості

2.1.2.1. чисельність

2.1.2.2. склад робітників

2.1.2.3. рівень продуктивності та якості праці

2.1.2.4. розподіл відповідальності

2.1.3. інтелектуально - освітні ресурси і можливості

2.1.3.1. рівень освіти

2.1.3.2. досвід роботи

2.1.3.3. підвищення кваліфікації

2.1.4. творчі ресурси і можливості, здібності:

2.1.4.1. творчий підхід

2.1.4.2. реализація інновацій

2.1.5. організаційні засоби і можливості

2.1.5.1. організація структури відділів, часу, відпочинку

2.1.5.2. оптимізація

2.1.6. комунікаційні засоби і можливості

2.1.6.1. наявність інформаційної системи

2.1.6.2. документообіг

2.1.6.3. передача інформації

2.1.6.4. прискорення всих процесів

2.1.7. нормативно - правові засоби і можливості

2.1.7.1. регламентація прав та обовязків

2.1.7.2. етнічні норми поведінки та співробітництва

2.1.7.3. оптимізація

2.1.8. управлінські засоби і можливості

2.1.8.1. наявність коштів з реалізації та розподілу управлінських функцій, обов'язків, відповідальносты

2.1.9. техніко - програмні засоби і можливості

2.2. Регулююча функція