Hvordan kan vi som SSA medvirke til at borger med type 2 diabetes oplever et sammenhængende forløb?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvordan kan vi som SSA medvirke til at borger med type 2 diabetes oplever et sammenhængende forløb? by Mind Map: Hvordan kan vi som SSA medvirke til at borger med type 2 diabetes oplever et sammenhængende forløb?

1. senkomplikationer

1.1. neuropati (perifere nervesystem)

1.2. nefropati (nyrer)

1.3. arterosklerose (åreforkalkning)

1.4. retinopati (øjne)

1.5. diabetiske sår på fødder

2. hormoner/ insulin

3. Hvad sker der i panceras

4. geriatri (læren om de sygdomme der opstår i alderdommen)

4.1. usund livsstil

5. akutte komplikationer

5.1. hypoglykæmi

5.2. hyperglykæmi

5.2.1. ketoacidose

6. symptomer