Velfærdssamfundet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Velfærdssamfundet by Mind Map: Velfærdssamfundet

1. Begreber samfundsfag

1.1. De 3 velfærdsmodeller

1.2. Den universelle velfærdsmodel (Socialdemokratiske)

1.3. Den residuale velfædresmodel (Liberale)

1.4. Den selektive velfærdsmodel (Konservative)

1.5. Globalisering

1.6. Individualisering

1.7. Solidaritet

1.8. Progressivt skattesystem

1.9. Samtaledemokrati

1.10. Direkte demokrati

1.11. Repræsentativt demokrati

1.12. Skattetryk

2. Problemstillinger

2.1. Hvad var Kanslergadeforliget, og hvilken betydning fik det for samfundet?

3. Begreber Historie

3.1. Industrialiseringen

3.2. Kanslergradforliget

3.3. Rettighedsprincippet

3.4. Skønsprincippet

3.5. Forsikringsprincippet

3.6. Oliekrisen

3.7. Højkunjukturen

4. Kilder

5. Hvordan kan man arbejde med emnet både i historie og samfundsfag?

5.1. Man kan flette det sammen ved at se på nogle af de historiske begivenheder som er sket i forhold til velfærdsstaten, og derefter forklare hvilken betydning det fik for samfundet.

6. Links

6.1. Demokrati

6.2. Grundloven