Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Water by Mind Map: Water

1. De aarde, de blauwe planeet

1.1. Oceanen, zeeën, rivieren, beken

1.2. Zoet en zout water

1.3. Water op andere planeten?

2. Leven in, op, rond en van het water

2.1. Dieren

2.2. Planten

2.2.1. Fotosynthese

2.3. Mensen

3. Water door de tijden heen

3.1. Ontstaan water op onze planeet

3.2. Eerste nederzettingen in de buurt van water

3.3. Egypte, een geschenk van de Nijl

3.4. Water ten tijde van Romeinen met o.a. aquaducten, badhuizen

3.5. Ontwikkeling scheepvaart

3.6. Ontdekkingsreizen mogelijk door o.a. kompas, betere schepen

3.7. Industriële revolutie

3.8. Water de dag van vandaag

3.9. Water in de toekomst

4. Water nodig om te leven

4.1. Opbouw lichaam

4.2. Voedingsdriehoek

4.3. Drinkbaar water

4.3.1. Kraanwater

4.3.2. Flessenwater

4.4. Planten

4.4.1. Fotosynthese

5. Beroepen ivm water

5.1. Scheepvaart

5.2. Zwemleerkrachten

5.3. Redders

5.4. Brandweer

5.5. Natuurkundigen

5.6. Vissers

5.7. Duikers

5.8. Loodgieter

6. Eerst water, de rest komt later

6.1. Eerste hulp brandwonden

6.2. Water om brand te blussen

7. Recreatie

7.1. Watersporten

7.2. Genieten van aanwezigheid van water

7.2.1. Meren, rivieren, zee, ...

7.2.2. Watervallen

8. Transport over water

9. Zuiver water

9.1. Waterzuiveringsstation

9.1.1. Riolen

9.2. Vervuiling water

9.3. Drinkwater

9.3.1. Watertorens

9.3.1.1. Kraanwater

9.4. Waterput

9.5. Bron

9.6. Nood aan zuiver water

9.7. Zelf water zuiveren proefje

9.8. Kwaliteit zwemwater (actualiteit kampen zomervakantie 2017)

10. Kringloop water

10.1. Aggregatietoestanden

10.2. Neerslag

10.2.1. Regen en andere vormen neerslag

10.2.2. Pluviometer

10.2.3. Klimatogram

11. Natuurkundige en technische verschijnselen

11.1. Waterkracht

11.2. Aggregatietoestanden

11.3. H20

11.4. Kleur, geur, zuurtegraad

11.5. Sluizen

11.6. Drijven, zinken

11.7. Communicerende vater

12. Eb en vloed

12.1. Laagtij, hoogtij, springtij, dood tij

13. Menselijke ingrepen water

13.1. Dijken

13.2. Sigmaplan

13.3. Kanalen

13.4. Waterzuivering

13.5. Stuwdam, stuwmeer

13.6. Irrigatie landbouw

14. Watergebruik / watermisbruik

14.1. Waarvoor gebruiken we allemaal water en hoeveel?

14.2. Verdeling watergebruik aarde

14.3. Waterlekken

14.4. Watervervuiling en de gevolgen ervan

15. Problemen

15.1. Opwarming aarde

15.1.1. Verwoestijning, droogte, watertekort

15.1.2. Door smelten ijskappen, stijging waterniveau, land dreigt te verdwijnen

15.1.3. Extremere natuurverschijnselen

15.2. Water te kort

15.2.1. Woestijnen

15.2.2. Gebrek aan drinkwater

15.2.3. Zuinig zijn met water = nodig

15.3. Water te veel

15.3.1. Overstromingen

15.3.2. Tsunami

15.4. Vervuiling water

15.4.1. Vissterfte

15.4.2. Ziektes

15.4.3. Tekort aan zuiver water en drinkbaar water

15.5. Overvloedig watergebruik

16. Eilanden

17. Terminologie rivieren

17.1. Linkeroever, rechteroever

17.2. Stroomopwaarts, stroomafwaarts

17.3. Waterscheidingskam

17.4. Stroombekken

17.5. Bron

17.6. Verval

17.7. Stroomsnelheid

17.8. Stroomrichting

17.9. Dal

17.10. Hoofdrivier, bijrivieren

18. Mogelijke educatie uitstappen ivm water

18.1. De Milieuboot

18.2. Hidrodoe

18.3. Zeeklassen

18.4. Sealife

19. Symbolen en rituelen

20. Golven