Kanslergadeforliget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kanslergadeforliget by Mind Map: Kanslergadeforliget

1. Det måtte gøres noget for at hjælpe det betrængte landbrug og forhindre en storkonflikt med strejke og lochout. En nye aftale skulle vedtages for at hjælpe.

2. Venstres leder indbød regeringen til møde i Staunings bolig.

3. Mødet begyndte kl. 10 søndag formiddag og sluttede ved 6-tiden næste morgen. De der var tilstede til mødet skulle eftersigende have drukket whisky imens aftalen blev forhandlet på plads

4. Aftalen de lavede blev kaldt Kanslergadeforliget. I de følgende dage og uger blev detaljerne forhandlet på plads.

5. Kanslergadeforliget var med til at løse krisen i Danmark og betød store forandringer i samfundet. De vigtigste punkter i forliget var: - Forbud mod strejker og lochout i et år. - Kronekursen blev sat ned (devaluering). - Landmændenes ejendomsskat blev sat ned. - Renten for lån blev sat ned. - Kriseramte landmænd kunne få længere tid til at betale deres gæld- - Staten opkøbte 3.000 kreaturer. Halvdelen blev destrueret. Den anden halvdel blev slagtet, og kødet blev delt ud til de arbejdsløse. - Det offentlige (staten) skulle sætte byggerier og andet i gang, så flere kunne få arbejde. - Socialreformen (Ulykkesforsikring, Arbejdsløshedsforsikringen, Folkeforsikringen, Lov om offentlig forsorg og ret til hjælp).

6. Dagen før havde der været alvorlige optøjer i København, hvor politiet for første gang brugte tåregas mod demonstrerende arbejder.

7. Kanslergadeforliget gavnede Socialdemokratiet, Radikale venstre og Venstre. Da de fik gennemført mange af de ting deres vælger gerne ville have, mens Konservativet ikke fik hvad de gerne ville have. Aftalen gik ud over det bedre borgerskab og virksomhedsejerne (konservativets vælgere).