Naam Project (BK)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naam Project (BK) by Mind Map: Naam Project (BK)

1. Betrokkenen

1.1. Gemeente Rotterdam

1.1.1. Rotterdam Lekker Fit

1.2. Basisscholen

1.2.1. Gymleraren

1.2.2. Leerlingen

1.3. Hogeschool Rotterdam

1.3.1. ISO

1.3.1.1. Meneer F. Demiyurek

2. Huidige beleid stakeholders

2.1. Programma 'Rotterdam Lekker Fit!'

2.1.1. Doelstelling

2.1.1.1. Het bevorderen van de motorische ontwikkeling gedurende de beweegmomenten onder schooltijd.

2.1.2. Missie

2.1.2.1. Overgewicht en bewegingsarmoede onder basisschoolleerlingen bestrijden

2.1.3. Visie

2.1.3.1. Rotterdam Lekker Fit wil het structureel sporten en/of bewegen na schooltijd bij kinderen uit de groepen 1 t/m 8 bevorderen en stimuleren. Daarnaast bieden zij kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs onder schooltijd aan.

2.1.4. Doelgroep

2.1.4.1. Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 van de basisschool

2.2. Basischolen

2.2.1. Missie

2.2.1.1. Educatie verstrekken aan kinderen die basisonderwijs volgen.

2.2.1.1.1. Cognitief

2.2.1.1.2. Fysiek

2.2.1.2. Doelgroep

2.2.1.2.1. Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 van de basisschool

3. SWOT-analyse

3.1. Intern

3.1.1. Hulpmiddelen

3.1.1.1. Marketing

3.1.1.1.1. Website

3.1.1.1.2. Posters

3.1.1.1.3. Overig?

3.1.1.2. Afhankelijk van externe actoren

3.1.2. Ontwikkelingsmogelijkheden

3.1.2.1. Gebrek aan het delen van ervaringen, aandachtspunten en uitwisseling van docenten tussen basisscholen waar nodig.

3.1.3. Personeel

3.1.3.1. Goed geïnformeerd

3.1.3.2. Klantvriendelijk

3.1.4. Informatievoorziening

3.1.4.1. Bewegingsprogramma's aanbieden

3.1.4.2. Handleiding van werkwijze

3.2. Extern

3.2.1. Economisch

3.2.1.1. Subsidie-afhankelijk

3.2.2. Technologisch

3.2.2.1. Afhankelijk van gymzalen

3.2.2.2. Afhankelijk van gymleraren

3.2.3. demografisch

3.2.3.1. Programma is afhankelijk van de behoefte van het programma op basisscholen in Rotterdam.

3.2.3.2. Programma beïnvloed en benodigd de ontwikkeling van kinderen op agogisch vlak.

3.2.4. Communicatie

3.2.4.1. Goede communicatie naar klanten

4. Beleid van project

4.1. Doelstelling

4.1.1. Beleidsplan van het programma 'Rotterdam Lekker Fit!' te onderzoeken en waar nodig aandachtspunten uit te lichten.

4.2. Missie

4.2.1. Het zorgen dat het programma 'Rotterdam Lekker Fit!' op alle basisscholen in Rottterdam , in goede samenwerking, wordt gehanteerd.

4.3. Doelgroepen

4.3.1. Basisscholen in Rotterdam

4.3.2. Programma 'Rotterdam Lekker Fit!'

4.4. Nieuwe situatie

4.4.1. Samenwerking kan verbeterd worden door de bas

4.4.2. De samenwerking tussen de basisscholen onderling kan verbeterd worden door middel van het contact leggen tussen deze scholen, zodat gymleraren vanuit heel Rotterdam ervaringen kunnen delen en hun als vervangend docent kunnen functioneren.

4.4.3. Marketing

4.4.3.1. Intern

4.4.3.1.1. Invoeren medium om partners en andere betrokkenen op de hoogte te houden van eventuele vernieuwingen, nieuwe ervaringen en agendapunten.

4.4.4. Ontwikkelingsmogelijkheden

4.4.4.1. Invoeren extra evaluatiemoment, met betrekking tot partners en andere betrokkenen.

4.4.4.2. Facebook groep aanmaken waar docenten, die actief zijn met het programma, elkaars ervaringen en andere relevante informatie kunnen delen

5. Maatregelen

5.1. Jaarlijkse bijeenkomsten met gymleraren, partners en Rotterdam Lekker Fit!.

5.1.1. Ervaringen kunnen hier gedeeld worden.

5.1.2. Evaluatie van het programma.

5.1.3. Eventuele aandachtspunten kunnen hier besproken worden.

5.1.4. Benodigdheden:

5.1.4.1. Projectplan opstellen

5.1.4.2. Programma maken

5.1.4.3. Werknemer aanstellen

5.2. Facebookgroep opstarten voor de gymleraren

5.2.1. Ervaringen kunnen hier gedeeld worden.

5.2.2. Benodigdheden:

5.2.2.1. Aanstellen beheerder

5.2.2.1.1. Huidige assistent marketing?

5.3. Maandelijkse nieuwsbrief via de email voor gymleraren en partners

5.3.1. Nieuwe ervaringen.

5.3.2. Nieuwe gymleraren/basisscholen/partners.

5.3.3. Evaluatie over de beweegmomenten van afgelopen maand met bijgevoegd foto's van deze beweegmomenten.

5.3.4. Bijzondere beweegmomenten van de aankomende maand. (agenda)

5.3.5. Benodigdheden:

5.3.5.1. Aanstellen werknemers

5.3.5.2. Werknemer in kwestie moet goed op de hoogte blijven, dit kan door deze actief te laten zijn in de andere maatregelen.