stredoveká lit. (5.-15.st)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
stredoveká lit. (5.-15.st) by Mind Map: stredoveká lit. (5.-15.st)

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. *obdobie ranofeudálnych štátov *SVK-časť Samovej ríše, VM, Uhorska *svetonázor-kresťanská ideológia *cirkevné a svetské autority- nespochybniteľné *život a príroda-pominuteľné

3. znaky stredovekej lit.

3.1. kvetnatý reč.štýl

3.2. ústne podanie lit.

3.3. iluminácie

3.4. anonymita diel

3.5. sykretizmus (druhov aj žánrov)

3.6. alegória, symboly

3.7. hl.hrdina-rytier/svätec

3.8. nadzmyselnosť

4. hrdina- má dané vlastnosti (ustálené,všeobecné), je zidealizovaný

4.1. svätec

4.1.1. viera

4.1.2. múdrosť

4.1.3. pokora

4.1.4. askéza

4.1.5. pustovník

4.1.6. zázraky

4.2. rytier/šľachtic

4.2.1. odvaha

4.2.2. sila

4.2.3. oddanosť

4.2.4. obetavosť

4.2.5. dobrý kresťan

5. slovenská stredoveká lit.(800-1500)

5.1. staroslovienske obdobie(9.-10.st.)

5.1.1. lit.dedičstvo VM

5.1.2. Konštatntín a Metod+žiaci na území SVK - 1. Slovan. písmo - Hlaholika

5.1.3. pamiatky - Konštantín: Proglas, Moravsko-Panónske legendy (Kliment: Život sv. Konštantína, Gorazd: Život sv. Metoda

5.2. obdobie latinskej lit. kultúry 11.-15.st)

5.2.1. lit. dedičstvo UH

5.2.2. od 11.st.- SVK časť UH

5.2.3. dominantný jazyk-latinčina (vyučovací/administratívny

5.2.4. pamiatky-Maurus: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi