Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Drainage by Mind Map: Drainage

1. Bloed en wondvocht afvoeren

2. Soorten drains:

2.1. Passieve drainage

2.2. Actieve drainage

3. Vacuüm en niet-vacuüm

4. Drainproductie

5. Wond moet droog blijven

6. Makkelijk zittende kleding dragen

7. Wondverzorging bij een drain. Doel hiervan is:

7.1. Controleren of drain nog werkt

7.2. Voorkomen van infecties

7.3. Voorkomen van huidirritaties

7.4. Wondgenezing bevorderen

8. 2 x per dag drain controleren

9. Drain = kunststof buis of slang die tot doel heeft bloed en weefselvocht uit het wondgebied af te laten lopen.

10. Verwijderen van drain moet volgens protocol.