De theorie van Erikson

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De theorie van Erikson by Mind Map: De theorie van Erikson

1. Zuigelingen fase ( 0-18 maanden

1.1. Vertrouwen VS wantrouwen

1.2. Hoop

1.3. Ouder => behoeften vervullen

1.4. Behoeften niet vervullen = wantrouwen/angst

1.5. Zekerheid = veiligheid

1.6. ! Vertrouwen op een ouder die er niet altijd is maar wel altijd terugkomt!

2. Peuterleeftijd (18 maanden-3 jaar

2.1. Zelfstandigheid VS schaamte & twijfel

2.2. Wil

2.3. Peuter wil alles zelf doen/proberen

2.3.1. = zelfstandigheid

2.4. Kan ik het wel? twijfelen

2.5. Aanmoedigen, stimuleren

2.5.1. gevoel van schaamte & twijfel

3. Kleuterleeftijd (3-6 jaar)

3.1. Initiatief VS schuldgevoel

3.2. Doelgerichtheid

3.3. Gedrag= doelgericht & verantwoordelijker (Bv. meehelpen in het huishouden)

3.4. Ondernemen & initiatief

3.5. Gevoelens van angst & onzekerheid over eigen handelingen

3.6. => schuldgevoel: hij laat zin eigen in de steek

4. Schoolleeftijd (6-12 jaar)

4.1. Vlijt VS minderwaardigheid

4.2. Bekwaamheid

4.3. Nieuwe vaardigheden (school: leren, schrijven...) Taken & opdrachten vervullen

4.4. Aanmoedigen & belonen => zelfvertrouwen

4.5. zelfvertrouwen <--> minderwaardigheid

5. Adolescentie (12-18 jaar)

5.1. Identiteit VS rolverwarring

5.2. Trouw

5.3. Zoektocht naar: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

5.4. experimenteren met nieuwe identiteiten

5.4.1. Invloed puberteit

5.5. Twijfels => rolverwarring

5.6. Na deze fase= duidelijke identiteit

6. Vroege volwassenheid (18-35 jaar)

6.1. Intimiteit VS isolement

6.2. Relaties aangaan met anderen

6.2.1. => blijf je alleen over!= isolement

6.3. Doel intimiteit + wederkerige relatie opbouwen

6.4. Liefde

7. Middelbare volwassenheid (35-55 jaar)

7.1. Generativiteit VS stagnatie

7.2. Zorg

7.3. Generativiteit

7.3.1. Doorgeven van waarden aan volgende generatie (begeleiden/coachen

7.4. Stagnatie

7.4.1. Niets betekenen voor volgende generatie

8. Late volwassenheid (55 jaar - dood)

8.1. Ego-integriteit VS wanhoop

8.2. wijsheid

8.3. Terug kijken naar ons eigen leven, afvragen, nadenken

8.4. Ego-integriteit

8.4.1. Gevoel van compleet zijn

8.4.2. Tevreden van manier van leven

8.5. Wanhoop

8.5.1. Niet veel tijd over om leven andere wending te geven