Managementinformatiesysteem Jaguar

Klas: 3A Projectgroep: C Pieter Dircken Axel Frijters Joep Ristenpatt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Managementinformatiesysteem Jaguar by Mind Map: Managementinformatiesysteem Jaguar

1. Output

1.1. Dashboard

1.1.1. Big data

1.1.1.1. Opslag

1.1.1.2. Data processing

1.1.1.2.1. Analyse

1.1.1.3. Data visualisatie

1.1.1.3.1. Excel

1.1.1.3.2. SPSS

1.1.2. Customer database

1.1.2.1. Huidige klanten

1.1.2.2. Vroegere klanten

1.1.2.3. Potentiële klanten

1.1.3. Open source informatie

1.1.3.1. Jaguar

1.1.3.1.1. Social Media

1.1.3.1.2. Nieuwssites

1.1.3.2. Concurrentie

1.1.3.2.1. Social Media

1.1.3.2.2. Nieuwssites

1.1.4. Managementrapportages

1.1.4.1. Land

1.1.4.2. Regio

1.1.4.3. Locatie

1.1.4.4. Veiligheidsaspect

1.1.5. Planningsmodule

1.1.5.1. Notificaties

1.1.5.1.1. Maanden

2. Acces control

2.1. Gebruikersnaam + wachtwoord generator

2.1.1. Biometrisch

2.1.1.1. Rechtentoekenning

2.1.1.1.1. Strategisch

2.1.1.1.2. Tactisch

2.1.1.1.3. Operationeel

3. Input

3.1. Arbeidsongevallenregistratie en -afhandeling

3.1.1. Ongevallenregistratie

3.1.1.1. Ongevalstype

3.1.1.1.1. Weer

3.1.1.1.2. Locatie

3.1.1.1.3. Tijd

3.1.1.1.4. Soort ongeval

3.1.2. Schaderapporten

3.1.2.1. Immateriële schade

3.1.2.1.1. Nazorg

3.1.2.2. Materiële schade

3.1.2.2.1. Nazorg

3.1.3. Ongevalsanalyse

3.1.3.1. Geen opvolging noodzakelijk

3.1.3.2. Opvolging noodzakelijk

3.1.3.2.1. Maatregelen registreren

3.2. Onderhoud en inspectie

3.2.1. Locatie

3.2.1.1. RI&E

3.2.1.1.1. Periodiek

3.2.1.2. Brandblussers

3.2.1.2.1. Periodiek

3.2.1.3. Alarminstallaties

3.2.1.3.1. Periodiek

3.2.1.4. Legionella inspectie

3.2.1.4.1. Periodiek

3.3. Bedrijfsspecifieke opleidingen en certificering

3.3.1. Opleidingen

3.3.1.1. Personeel in dienst

3.3.1.1.1. Voldoet wel

3.3.1.1.2. Voldoet niet

3.3.2. Europese veiligheidscertificering

3.3.2.1. Interne standaarden

3.3.2.1.1. ISO

3.3.2.1.2. EU

3.3.2.1.3. Interne eisen

3.3.2.2. Benodigdheden

3.3.2.2.1. Opleidingen

3.3.2.2.2. Expertise veiligheidscertificering

3.3.2.3. Audits

3.3.2.3.1. Periodiek