Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ole by Mind Map: Ole

1. Undervisning

1.1. Undervisningsplan

1.2. Individuel og direkte undervisning

1.2.1. Støtte - læsestøtte, ikke kun i dansk

1.2.2. Undervisning i it-rygsæk

1.2.3. Stilladsering NUZO

1.2.4. Generelle principper i pædagogisk behandling af dysleksi

1.2.4.1. Fonologisk træning

1.2.4.2. Individuel og direkte undervisning

1.2.4.3. Mestring, overlæring, automatisering

1.3. Mål og delmål

1.4. Struktur og klarhed

1.4.1. It-rygsæk

1.5. Evaluering

1.5.1. Proces frem for produkt

1.5.2. Formativ evaluering

1.5.3. John Hattie - ansvar

1.6. Hilbert Meyer - god undervisning

1.6.1. 4 ud af ti anvisninger

1.6.1.1. Metodemangfoldighed Læringsfremmende arbejdsklima Individuelle hensyn Transparente præstationsforventninger

1.7. Differentiering

1.7.1. Elevforudsætninger - Gunn Imsen

2. Læring

2.1. Læringsmiljø

2.1.1. Edgar Scheins' model for kulturanalyse: Artefakter, værdier, grundlæggende antagelser

2.2. Illeris

2.2.1. 3 dimensioner

2.2.1.1. Indhold: mening, mestre, viden

2.2.1.2. Drivkraft: motivation, følelser, nysgerrighed, vilje

2.2.1.3. Samspil: handling, kommunikation, samarbejde

2.2.1.4. Succesoplevelser Barrierer for læring: identitetsforsvar For svært Det kræver tryghed at lære Stilladseringsproces

2.2.2. 2 processer

2.2.2.1. Samspilsproces

2.2.2.2. Tilegnelsesproces

2.3. Vygotsky NUZO

2.4. Intelligenser og måder at lære på

2.4.1. Gardner - 7 intelligenser

2.4.2. Dunn & Dunn - læringsstile

2.5. Jan Tønnesvang - hvad driver eleven? Vitaliseringsmodellen

3. Socialisering

3.1. Fællesskaber

3.1.1. Det lille narrativ

3.1.2. Redskaber til håndtering af problematiske situationer

3.1.3. Teamsamarbejde - hvilke tiltag virker? Refleksioner over egen praksis

3.1.4. Relationsarbejde inkorporeres i undervisningen Tiltag: hilsepligt, synlige, dynamiske klasseregler

3.2. Forældresamarbejde

3.2.1. Realitetstjek

3.2.2. Sprog

3.2.3. Håb - handleplan

3.2.4. Positiv kommunikation

3.3. Lærer-elev relation

3.3.1. Anerkendelse

3.3.1.1. At se sine elever: Navneopråb, interesse for elevens ''privatliv'', kommunikation

3.3.1.2. Evaluering: hvordan går det?

3.3.2. Louise Klinge

3.3.3. Selvværd og selvtillid - det lille narrativ

3.3.3.1. NUZO

3.3.4. Normalitetsbegreb

3.4. Klasseledelse

3.4.1. Strukturens synlighed Genkendelighed

3.4.1.1. Flow og variation

3.4.1.2. Ikke for mange skift

3.4.2. Repetetion

4. Skolens opgave

4.1. Den reproduktive funktion

4.1.1. Indføring i samfundet

4.2. Den produktive funktion

4.2.1. At forsyne samfundet med arbejdskraft

4.3. Den identitetsskabende funktion

4.3.1. Personlig udvikling til glæde og gavn

4.4. Formålsparagraffen

4.5. Professionskompetence Inklusion

4.5.1. 3 aspekter i professionsudøvelsen

4.5.1.1. Relationskompetence

4.5.1.2. Materialisering Tilhørsforhold

4.5.1.3. Undervisningsdifferentiering

5. Trivsel

5.1. Tryghed, anerkendelse og selvværd

5.2. Udvalgte trivselsmålinger