bevolkingsgroei en voedsel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
bevolkingsgroei en voedsel by Mind Map: bevolkingsgroei en voedsel

1. prijs aardgas

1.1. brandstoffenvraag stijgt wereldwijd

1.1.1. nederland is afhankelijk van fossiele brandstoffen

1.1.2. een aantal fundamentele factoren...

1.1.3. oliepris blijft hoog

1.2. aardgas is de schoonste fossiele bandstof

2. tweede generatie biobrandstof

2.1. food should feed people, not feed cars

2.1.1. bio fuels grown to be burned

2.1.1.1. Euro bio fuel

2.1.2. chinezen aan het vlees

2.2. landgrabbing

2.3. wheel-to-wheel

3. ontbossing heeft directe invloed op het klimaat

3.1. als platen afsterven komt er CO2 vrij wat kan leiden tot klimaatsveranderingen

3.1.1. klimaatverandering kan leiden tot ontbossing

3.1.1.1. CO2 reductie door biobrandstoffen

3.2. mondiale temperatuurafwijkingen (afbeelding)

3.2.1. het broeikaseffect zorgt voor stijging van biobrandstoffen

3.2.1.1. zeespiegelstijging nederlandse kust

3.2.1.1.1. (afbeelding) zeespiegel in 2050

3.2.1.2. de zee warmt op door het smelten van het zee ijs