Enevælden 1660-1849

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Enevælden 1660-1849 by Mind Map: Enevælden 1660-1849

1. problemstillinger

1.1. Hvilke stænder var er under enevælde?

1.2. Hvordan var bonde livet? (hygiejne)

1.3. Kunne alle tigge under Enevældet?

1.4. Hvordan blev kirken påvirket?

1.5. Hvad blev ændret under Enevælden?

2. Kilder

2.1. Clioonline

2.2. Idea 2

2.3. Idea 3

3. Produkt og disposition

3.1. Point 1

3.2. Point 2

3.3. Point 3

4. begreber

4.1. Enevælde = kongen har magten

4.2. stænder = samfundsfag (f.eks. Bønder, adelige og tiggere)

4.3. adelig = Rige personer med kontakt til kongen.

4.4. ytringsfrihed = at man må sige hvad man vil, uden at blive straffet for det.

4.5. Trykkefrihed = At man måtte skrive hvad man vil, uden der blev ført censur.

4.6. Konge loven = grundlaget for enevældet

4.7. Herremand = En person der havde en stor gård, hvorpå der boede bønder som arbejde for ham

4.8. Staunsbåndet = En lov der gør at herremanden bestemmer over de bønder der bor på hans ejendom. Den bandt også bonden til den gård han blev født på.

5. Faktaboks: Under enevælden boede 80% af den danske befolkning på landet.